Genomförda aktiviteter

Tabell med samtliga genomförda konferenser.
Datum Plats Ämne
20-21 september 2022 Örebro

Konferens - Människan, mötet och närmiljön

1 februari 2022 webb

Ekonomi och effektivitet som drivkraft för ett främjande och förebyggande arbete

22 november 2021 webb

Nya sätt att använda befolkningsdata för at stärka hälsan

27 maj 2021 webb

Omställning i samverkan med hälsa som strategi

20 januari 2021 webb

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid-19

23 januari 2020 webb State of health in the EU
5 december 2019 Stockholm Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång
15 oktober 2019 webb Mötesplatser - arenor för social hållbarhet
17-18 september 2018 Uppsala Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030
18 december 2017 webb Webbinarium om digitalisering och social hållbarhet
14 september 2017 webb Webbinarium om jämlik hälsa
14-15 juni 2017 Umeå Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid
5 december 2016 Stockholm Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa
17-18 maj 2016 Göteborg Globalt till lokalt - Nya hållbarhetsmål visar vägen?
8 april 2016 Stockholm Workshop: Analysera mera! – Mät och förstå din samtid och framtid
20 november 2015 Stockholm Temaseminarium - Civilsamhällets roll för social hållbarhet
18 september 2015 Stockholm Temaseminarium – Kunskap till handling
27-28 maj 2015 Malmö Social hållbarhet - för alla?
18 mars 2015 Stockholm Globalt till lokalt - Det hänger ihop!
5 december, 2014 Stockholm Näringslivets roll för social hållbarhet
22 september, 2014 Stockholm Mät och förstå din samtid och framtid
6-7 maj, 2014 Norrköping Nationell konferens från kunskap till handling
Banner rödgul