Uppdaterad 22 mars 2019

Nationella referenslaboratorier har utsetts

SLIM styrgrupp har slutit avtal med NRL för 36 områden inom mikrobiologi.

Uppdragen gäller från 1 juli 2017 till 31 december 2019 och beskrivs närmare i följande dokument.

Logotyp för SLIM