Transport av prover för mikrobiologisk analys

Transport av prover för mikrobiologisk analys kan vara förenat med vissa risker. Därför är det viktigt att provet packas rätt och att försändelsen märks på ett korrekt sätt. Som avsändare är man alltid ansvarig för att det görs enligt gällande säkerhetsregler. Här hittar du mer information om hur du packar provet rätt och vilka regler som gäller för transport av smittsamma ämnen.

Packa provet rätt

Foldern Packa provet rätt är en praktisk handledning inför transport av prov inom Sverige, baserad på gällande regler.

Packa provet rätt (PDF, 328 kB)

Transport av prover för mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur försändelsen ska packas och märkas.

Det är alltid avsändarens ansvar att provet är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokument medföljer. Vid osäkerhet rörande klassificering och transport av prover, kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Transport av höginfektiöst prov till Folkhälsomyndigheten

Meddela alltid "Klinisk mikrobiolog i beredskap" (KMiB) inför transport av höginfektiöst prov. Ring 010-205 24 00 och välj tonval 2 för att komma till "Klinisk mikrobiolog i beredskap".

Patientprover som misstänks innehålla ett höginfektiöst smittämne det vill säga alla mikroorganismer i riskklass 4 samt ett antal virus och bakterier i riskklass 3, ska packas som kategori A, UN2814. Övriga prover som förmodas innehålla mikroorganismer packas som kategori B, UN3373. För lista över hur smittämnen klassas se Packa provet rätt

Lathund Kategori A

(till exempel patientprov med ebola-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten och bekräfta att provet kan tas emot. Telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i Beredskap.
 2. Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
 3. Kontakta en säkerhetsrådgivare med behörighet för det/de transportslag som omfattas.
 4. Beställ transport till Folkhälsomyndigheten, Tomtebodavägen 12B i Solna hos ett transportföretag som har behörighet att transportera farligt gods (förare med ADR-intyg).
 5. Fyll i de blanketter som behövs för vägtransport (godsdeklaration) och lufttransport (shippers declaration).
 6. Förpacka provet enligt Packa provet rätt. Behövs kylning av provet? För regler kring transport av försändelser innehållande torris, se Packa provet rätt (PDF, 328 kB).
 7. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 8. Kontrollera att ytterförpackningen är rätt märkt.
 9. Ring och meddela Folkhälsomyndigheten när provet är på väg.
 10. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.

Lathund Kategori B

(till exempel patientprov med MERS-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten och bekräfta att provet kan tas emot. Telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i Beredskap.
 2. Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
 3. Beställ transport till Folkhälsomyndigheten, Tomtebodavägen 12B i Solna hos ett transportföretag.
 4. Förpacka provet enligt Packa provet rätt. Behövs kylning av provet? För regler kring transport av försändelser innehållande torris, se Packa provet rätt (PDF, 328 kB).
 5. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 6. Kontrollera att ytterförpackningen är rätt märkt.
 7. Ring och meddela Folkhälsomyndigheten när provet är på väg.
 8. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.

Frågor om våra tjänster?

Kundtjänst mikrobiologi
Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontorstid utanför kundtjänstens telefontider, hänvisar vi till myndighetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

Gå till toppen av sidan