Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

Lyssna

Här hittar du mer information om hur du packar provet rätt och vilka regler som gäller för transport av smittsamma ämnen.

Transport av prov för mikrobiologisk analys kan vara förenat med risker och det är därför viktigt att provet transporteras enligt gällande regler. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokument medföljer.

Packa provet rätt

Prov för mikrobiologisk analys skickas till:

 • Postadress: Folkhälsomyndigheten, Provmottagningen, 171 82 Solna
 • Leveransadress: Tomtebodavägen 12 B, 171 82 Solna

Foldern "Packa provet rätt" är en praktisk handledning inför transport av patientprov och kultur (uppodlat material) inom Sverige, baserad på gällande regler.

 • Packa provet rätt

  Publicerad:

  Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR)…

Patientprov eller kultur som misstänks innehålla ett smittämne som tillhör riskklass 4 ska alltid transporteras som kategori A, UN2814. Detsamma gäller för ett flertal smittämnen i riskklass 3 då de skickas som kulturer (t.ex. inkuberade blododlingsflaskor). Mer utförlig information om klassificering av patientprov och kultur, samt en lista med exempel, finns i foldern.

Vid osäkerhet rörande klassificering och transport av sådana försändelser, kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Transport av patientprover med frågeställning covid-19

Information om bestämmelserna för transport av prover tagna från patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 finns samlad här:

Transport av patientprover med frågeställning covid-19 (PDF, 477 kB)

Transport av patientprov och avfall vid känd eller misstänkt viral hemorragisk feber (VHF, blödarfeber)

Information till stöd för tillämpning av MSB:s föreskrift ADR-S för hantering och transport av patientprov och avfall som innehåller eller misstänks innehålla smittämnen som orsakar blödarfeber, exempelvis ebola.

Transport av patientprov och avfall vid känd eller misstänkt viral hemorragisk feber

Transport av beredskapsprov till Folkhälsomyndigheten

(Detta gäller endast prover som ingår i myndighetens beredskapsdiagnostik).

Beredskapsdiagnostik

Observera

Meddela alltid "Klinisk mikrobiolog i beredskap" inför transport av beredskapsprov. Ring 010-205 24 00 och välj tonval 2 för att komma till "Klinisk mikrobiolog i beredskap".

Lathund för beredskapsprov tillhörande Kategori A (UN 2814)

(till exempel patientprov med ebola-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten, telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), och stäm av följande:
  • Bekräfta att provet kan tas emot.
  • Stäm av leveransadress med KMiB (i normalfallet Nobels väg 21, Solna)
  • Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
  • Meddela om ni vill ha en SMS-kvittens då provet anlänt till Folkhälsomyndigheten. Ange mobilnummer för detta.
 2. Beställ transport till den adress du fått av KMiB hos ett transportföretag som har behörighet att transportera farligt gods (förare med ADR-intyg).
 3. Fyll i de blanketter som behövs. För vägtransport gäller Godsdeklaration och för lufttransport Shippers Declaration.
 4. Förpacka provet enligt Packa provet rätt. Om provet behöver kylning finns bestämmelser för transport av torris beskrivna i samma folder.
 5. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 6. Instruera transportören att denna ska ringa KMiB när provet är på väg och meddela uppskattad ankomsttid, så att KMiB kan säkerställa att personal finns på plats då provet anländer. Meddela även transportören att denna ska ringa KMiB vid ankomst till leveransadress.
 7. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.
 • Packa provet rätt

  Publicerad:

  Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR)…

Lathund för beredskapsprov tillhörande Kategori B (UN 3373)

(till exempel patientprov med MERS-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten, telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB), och stäm av följande:
  • Bekräfta att provet kan tas emot.
  • Stäm av leveransadress med KMiB (i normalfallet Nobels väg 21, Solna)
  • Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
  • Meddela om ni vill ha en SMS-kvittens då provet anlänt till Folkhälsomyndigheten. Ange mobilnummer för detta.
  • Andra eventuella transportkrav, t.ex. om provet behöver skickas kylt.
 2. Beställ transport till den adress du fått av ett transportföretag.
 3. Förpacka provet enligt Packa provet rätt. Om provet behöver kylning finns bestämmelser för transport av torris beskrivna i samma folder.
 4. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 5. Instruera transportören att denna ska ringa KMiB när provet är på väg och meddela uppskattad ankomsttid, så att KMiB kan säkerställa att personal finns på plats då provet anländer. Meddela även transportören att denna ska ringa KMiB vid ankomst till leveransadress.
 6. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.
 • Packa provet rätt

  Publicerad:

  Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR)…