Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

Transport av prov för mikrobiologisk analys kan vara förenat med risker och det är därför viktigt att provet transporteras enligt gällande regler. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokument medföljer. Nedan hittar du mer information om vilka regler som gäller för transport av smittförande ämnen.

Prov för mikrobiologisk analys skickas till:

 • Postadress: Folkhälsomyndigheten, Provmottagningen, 171 82 Solna
  eller
 • Leveransadress: Tomtebodavägen 12 B, 171 82 Solna

Packa provet rätt

Foldern Packa provet rätt (PDF, 792 kB) är en praktisk handledning inför transport av patientprov och kultur (uppodlat material) inom Sverige, baserad på gällande regler.
Patientprov eller kultur som misstänks innehålla ett smittämne som tillhör riskklass 4 ska alltid transporteras som kategori A, UN2814. Detsamma gäller för ett flertal smittämnen i riskklass 3 då de skickas som kulturer (t.ex. inkuberade blododlingsflaskor). Mer utförlig information om klassificering av patientprov och kultur, samt en lista med exempel, finns också i foldern.

Foldern Packa provet rätt (PDF, 792 kB)

Vid osäkerhet rörande klassificering och transport av sådana försändelser, kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Transport av beredskapsprov till Folkhälsomyndigheten

Detta gäller endast provmaterial från människa som misstänks innehålla ett smittämne som ingår i myndighetens beredskapsdiagnostik (lista med agens som ingår).

Meddela alltid "Klinisk mikrobiolog i beredskap" (KMiB) inför transport av beredskapsprov. Ring 010-205 24 00 och välj tonval 2 för att komma till "Klinisk mikrobiolog i beredskap".

Lathund för beredskapsprov tillhörande Kategori A

(till exempel patientprov med ebola-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten och bekräfta att provet kan tas emot. Telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i beredskap.
 2. Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
 3. Beställ transport till Folkhälsomyndigheten, Tomtebodavägen 12B i Solna hos ett transportföretag som har behörighet att transportera farligt gods (förare med ADR-intyg).
 4. Fyll i de blanketter som behövs för vägtransport (Godsdeklaration) och lufttransport (Shippers Declaration).
 5. Förpacka provet enligt Packa provet rätt (PDF, 792 kB). Behövs kylning av provet? För regler kring transport av försändelser innehållande torris se samma folder.
 6. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 7. Ring och meddela Folkhälsomyndigheten när provet är på väg.
 8. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.

Lathund för beredskapsprov tillhörande Kategori B

(till exempel patientprov med MERS-frågeställning)

 1. Ring Folkhälsomyndigheten och bekräfta att provet kan tas emot. Telefonnummer 010-205 24 00 (tonval 2) till Klinisk mikrobiolog i beredskap.
 2. Bestäm hur och till vem provsvaret ska skickas. Glöm inte att ange telefonnummer för frågor och provsvar.
 3. Beställ transport till Folkhälsomyndigheten, Tomtebodavägen 12B i Solna hos ett transportföretag.
 4. Förpacka provet enligt Packa provet rätt (PDF, 792 kB). Behövs kylning av provet? För regler kring transport av försändelser innehållande torris se samma folder.
 5. Skicka med ursprungsinformation/remiss.
 6. Ring och meddela Folkhälsomyndigheten när provet är på väg.
 7. Se till att det finns en ansvarig person som är anträffbar under hela transporten på angivet telefonnummer.

Frågor om våra tjänster?

Kundtjänst mikrobiologi
Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

Gå till toppen av sidan