Uppdaterad 1 oktober 2019

Utvärdering av SLIM verksamhet 2017-2019

Laboratorienätverket med de nationella referenslaboratorierna och de mikrobiologiska laboratorierna i Sverige har deltagit i den utvärdering av verksamheten som genomförts.

På uppdrag av SLIM:s ägare Folkhälsomyndigheten och Sveriges regioner genomfördes under våren 2019 en utvärdering genom att samtliga NRL och kliniska mikrobiologiska laboratorier bedömde den verksamhet som bedrivits från 1 juli 2017 till 31 december 2018.

Resultatet av denna utvärdering har sammanställts SLIM 2017-2019

Logotyp