Podd om Antibiotikasmart Sveriges arbete släpps under internationella antibiotikaveckan

The AMR Studio Podcast drivs av Uppsala Antibiotic Center. Till årets internationella antibiotikavecka – World Antibiotic Awareness Week – har de tagit fram ett särskilt avsnitt om Antibiotikasmart Sverige.

I detta avsnitt beskrivs vårt arbete med att lyfta antibiotikaresistensfrågan till en folkhälsofråga och vikten av att involvera hela samhället för en hållbar utveckling. Samt vår förhoppning om långsiktighet och internationellt utbyte. Lyssna på engagerade beskrivningar av vårt kriteriearbete för antibiotikasmarta kommuner, regioner och deras verksamheter.

Följ länken och lyssna på podden, (uac.uu.se)