Hela samhället bidrar till fortsatt tillgång till fungerande antibiotika

logo för antibiotikasmart Sverige

Hela samhället bidrar

Antibiotika räddar liv. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika gör att bakterier i allt snabbare takt blir motståndskraftiga mot läkemedlet. Det innebär att även vanliga bakterieinfektioner blir omöjliga att behandla.

Antibiotikaresistens påverkar människa, djur och miljö – allt hänger ihop. Hela samhället behöver därför hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. Detta är även i linje med flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Om vi arbetar antibiotikasmart förebygger vi också infektioner och förhindrar smittspridning.

Mot bakgrund av detta, startades Antibiotikasmart® Sverige.

Antibiotikasmart® Sverige drivs av visionen om ett samhälle där alla bidrar till att antibiotikan fungerar och fortsätter rädda liv. Vi främjar innovationer, och inspirerar och engagerar såväl invånare som övriga samhället att vara "antibiotikasmarta".

Bli antibiotikasmart

Logotyp Antibiotikasmart Sverige

Här finns kriterierna som hjälper varje verksamhet att bli antibiotikasmart och därmed att bidra till ett hållbart samhälle där antibiotika fortsätter att fungera.

Förskolor

Många förskolebarn och en pedagog tittar i en bok utomhus

Infektioner är vanligt bland barn i förskoleåldern, och sprids lätt i förskolan eftersom många vistas tillsammans på en begränsad yta.

Skolor

En lärare förklarar något för elever i ett klassrum

För att öka förståelsen för de långtgående effekterna av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, behöver vi undervisa barn och unga om vad bakterier är, hur spridning av infektioner kan bromsas, hur antibiotika fungerar samt dess betydelse för att behandla bakterieinfektioner.

Vårdcentral

En personal talar med två i en sjukhuskorridor

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika vårdcentraler.

Sjukhus

En personal tittar på en patient i en sjukhussäng

På sjukhusen vårdas patienter i en miljö där risken för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är hög.

Äldre- och funktionshinderomsorg

En personal och en äldre person sitter vid ett bord

Inom äldre-och funktionhinderomsorgen bor och vårdas personer som är känsliga för infektioner.

Vatten och avlopp

Vatten rinner ur ett stort rör

Den kommunala vatten- och avloppssektorn (VA) producerar och levererar dricksvatten, och tar hand om avloppsvatten på ett miljömässigt riktigt sätt.

Kommunledning

En man och en hund utomhus, i bakgrunden hus.

Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Flera av de globala målen har en koppling till antibiotikaresistens.

Regionledning

Många människor utomhus i en stad

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika verksamheter inom regionledningar.

Invånare

Fyra glada pensionärer på en perrong

För dig som invånare och privatperson finns det mycket du kan lära dig för att hjälpa till att bromsa resistensutvecklingen.