Antibiotikasmart Sverige Ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv

logo för antibiotikasmart Sverige

Hela samhället bidrar

Antibiotikasmart Sverige är en nationell kraftsamling där vi arbetar mot en gemensam vision – ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv.

Antibiotikaresistens är en komplex samhällsutmaning och ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa. För att ta oss an denna utmaning och skapa hållbar förändring måste hela samhället hjälpas åt.

Med visionen om ett antibiotikasmart Sverige vill vi bjuda in fler aktörer att jobba tillsammans och därigenom stärka förutsättningarna för att antibiotika ska vara verksamma för att bota infektioner - nu och i framtiden. Det behöver skapas nya, innovativa instatser samtidigt som vi tar tillvara på allt det som redan idag görs runt om i Sverige och världen.

Antibiotikasmart Sverige genomförs med finansiering från Vinnova.

En presentation av Antibiotikasmart Sverige