Antibiotikasmart Sverige För hållbar användning av antibiotika

logo för antibiotikasmart Sverige

Vår vision för en komplex hälsoutmaning

Antibiotikaresistens en komplex hälso- och samhällsutmaning och ett allvarligt hot mot en hållbar utveckling. Men med god kunskap och innovativa antibiotikasmarta lösningar och arbetssätt kan alla bidra till att verksamma antibiotika ska finnas tillgängligt för de som behöver det, även i framtiden.

För att uppnå visionen om ett antibiotikasmart Sverige behöver vi samverka – myndigheter, näringsliv, akademin, hälso- och sjukvård, forskningssamhället, skolor och andra kommunala verksamheter samt enskilda invånare kan alla bidra. Med en gemensam vision blir det tydligt att både stora och små insatser är viktiga.

Läs mer om vår vision här.