Antibiotikasmart Sverige Ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv

logo för antibiotikasmart Sverige

Hela samhället bidrar

Antibiotika räddar liv. Men felaktig och överdriven användning av antibiotika gör att bakterier i allt snabbare takt blir motståndskraftiga mot läkemedlet. Det innebär att även vanliga bakterieinfektioner blir omöjliga att behandla.

Antibiotikaresistens påverkar människa, djur och miljö – allt hänger ihop. Hela samhället behöver därför hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. Detta är även i linje med flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mot bakgrund av detta, startades Antibiotikasmart® Sverige.

Antibiotikasmart® Sverige drivs av visionen om ett samhälle där alla bidrar till att antibiotikan fungerar och fortsätter rädda liv. Vi främjar innovationer, och inspirerar och engagerar såväl invånare som övriga samhället att vara "antibiotikasmarta". Genom att arbeta antibiotikasmart förebygger vi också infektioner och förhindrar smittspridning.

En presentation av Antibiotikasmart Sverige

Förskolor

Många förskolebarn och en pedagog tittar i en bok utomhus

Infektioner är vanligt bland barn i förskoleåldern, och sprids lätt i förskolan eftersom många vistas tillsammans på en begränsad yta.

Friskare förskola - bli en antibiotikasmart förskola

Skolor

En lärare förklarar något för elever i ett klassrum

För att öka förståelsen för de långtgående effekterna av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, behöver vi undervisa barn och unga om vad bakterier är, hur spridning av infektioner kan bromsas, hur antibiotika fungerar samt dess betydelse för att behandla bakterieinfektioner.

Bli en antibiotikasmart skola

Vårdcentral

En personal talar med två i en sjukhuskorridor

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika vårdcentraler.

Bli en antibiotikasmart vårdcentral

Sjukhus

En personal tittar på en patient i en sjukhussäng

På sjukhusen vårdas patienter i en miljö där risken för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är hög.

Bli ett antibiotikasmart sjukhus

Äldre- och funktionshinderomsorg

En personal och en äldre person sitter vid ett bord

Inom äldre-och funktionhinderomsorgen bor och vårdas personer som är känsliga för infektioner.

Bli en antibiotikasmart äldre- funktionshinderomsorg

Vatten och avlopp

Vatten rinner ur ett stort rör

Den kommunala vatten- och avloppssektorn (VA) producerar och levererar dricksvatten, och tar hand om avloppsvatten på ett miljömässigt riktigt sätt.

Bli en antibiotikasmart vatten och avlopp-verksamhet

Kommunledning

En man och en hund utomhus, i bakgrunden hus.

Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Flera av de globala målen har en koppling till antibiotikaresistens.

Bli en antibiotikasmart kommunledning

Regionledning

Många människor utomhus i en stad

Just nu tas kriterierna fram och testas av olika verksamheter inom regionledningar.

Bli en antibiotikasmart regionledning