Antibiotikasmart Sveriges andra digitala möte för aktörer inom antibiotikaområdet

Torsdagen den 14 december var det dags för Antibiotikasmart Sveriges andra digitala möte för aktörer inom antibiotikaområdet. Mötet samlade ett 50-tal deltagare från en rad olika sektorer såsom myndigheter, akademi, privat sektor, forskningsinstitut, yrkesföreningar och patientföreningar.

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, en av initiativtagarna till bildandet av Strama och grundare av ReAct, berättade om vägen till nästa års generalförsamling i FN som för andra gången har antibiotikaresistens på agendan, och där en politisk deklaration i ämnet kommer att signeras av FN’s medlemsstater.

”Det finns stora likheter mellan klimatfrågan och antibiotikafrågan; precis som i klimatfrågan behöver resurssvaga länder omfattande stöd. De insatser som görs av många svenska aktörer för att begränsa antibiotikaresistensen utbredning i låginkomstländer ligger också i vårt egenintresse. Sverige har goda förutsättningar att påverka antibiotikans framtid genom att dela med oss av den stora kunskap vi har byggt upp, och med arbetssätten vi har tagit fram i vården, men också alltmer ute i samhället genom t ex Antibiotikasmart Sverige”, berättade Otto Cars.

I diskussionen som följde lyftes situationen i länder utan säker tillgång till antibiotika och svårigheterna med att förebygga och behandla infektioner. Där kan Sverige göra en stor skillnad menar Otto Cars, genom att låta vårt bistånd genomsyras av antibiotikafrågan.

Vi får dock inte blunda för de utmaningar vi också har på hemmaplan med att få politiker att förstå allvaret med antibiotikaresistens menade deltagarna. För detta måste vi kunna visa på kostnaderna av en sjukvård utan fungerande antibiotika, men också hitta bättre sätt att förklara och kommunicera kring antibiotikaresistens för att öka engagemanget i samhället.

Otto Cars presentation kopplade an till den debattartikel "Sverige har en chans att påverka antibiotikans framtid" som han tillsammans med flera aktörer publicerade i oktober i Dagens medicin samt den efterföljande artikeln i Läkemedelsvärlden ”FN-mötet ett ödesmöte – Sverige måste agera”. tidigare under hösten.

Är din organisation intresserad av att vara med på nästa nätverksträff? Skriv ett mail till någon av projektledarna.

Skärmdump från digitalt möte, deltagarna visas