Insikter och kreativitet på Antibiotikasmart Sveriges miljömöte

Som ett pärlband av insikter presenterade de antibiotikasmarta kriterieledarna verksamheternas erfarenheter från pilotprocessen där hela 65 pilotverksamheter deltar. Forumet var Antibiotikasmart Sveriges miljömöte i november, och temat var kommunikation.

Moderatorn Anna Williamsson, ansvarig för utvärdering av piloterna samt parhäst med kriterieansvariga Inga Zetterqvist, var stenhård. Inte längre än sju minuter per kriterieledare och pilot. Det lyckades. Nästan.

Såväl lärdomar som framgångsfaktorer fick stå i rampljuset. Som grädde på moset bjöd kriterieledarna på en knippe goda exemplen inom sina pilotverksamheter.

Eldsjälar och tidsbrist

Sammanfattningsvis tyckte piloterna att kriterierna var en hjälp i det systematiska arbetet. Några framgångsfaktorer som stod ut i utvärderingen var att det fanns eldsjälar som drev frågan, personliga kontakter och stöd uppifrån.

Ett flertal goda exempel fanns också bland piloterna, bland annat ambassadörers ovärderliga arbete och magin i att samverka över gränser.

På minussidan överlag stod tidsbristen. ”Vi har så mycket annat att göra, hur ska i hinna med ytterligare en grej?” var ett återkommande tema. Även otydliga förväntningar var utmaningar att hantera.

Antibiotikasmart Sverige har nu kommit en bit på väg genom att lägga grunden för hur ett antibiotikasmart Sverige ser ut. Men mycket arbete återstår. Bland annat ska kriterierna ”paketeras” innan de lanseras, webbplatsen ska utvecklas och olika typer av stödmaterial till verksamheterna ska tas fram.

What´s in it for me?

Mot slutet av dagen sattes mötesdeltagarna i arbete med sikte att ta fram tydliga argument för att locka fler verksamheter att vilja bli antibiotikasmarta. Temat var ”What´s in it for me?”. Dessa argument ska ligga till grund för verksamhetsnära, lockande budskap. Det ska helt enkelt vara oemotståndligt att vara antibiotikasmart!

Kreativiteten tog ytterligare ett språng då det blev dags för dagens sista punkt. Deltagarna skulle skriva ett underlag till en pressrelease daterad år 2030. Hur ser det antibiotikasmarta Sverige ut då? Hur kom vi dit? Vilka var nyckelpersonerna för att vi nådde dit? Vad hjälpte oss att komma dit?

Jo, drottning Victoria är ambassadör, Nobelfesten helt antibiotikasmart och flerfaldiga priser går till forskare som arbetar mot en antibiotikasmart värld. Bland mycket annat.

Ja, vi får väl se!

Kriterier

Antibiotikasmart Sverige har tillsammans med yrkesverksamma tagit fram kriterier för vad som är antibiotikasmart för respektive verksamhet. Dessa testas av pilotverksamheter för att därefter utvärderas och revideras. Målet är att införa kriterierna brett i samhället.

Läs mer om kriteriearbetet

Deltagarna i Antibiotikasmarts Sveriges miljömöte den 7 november 2023
De antibiotikasmarta mötesdeltagarna utbytte både goda exempel och andra erfarenheter under Antibiotikasmarts miljömöte i november 2023.