Inspirationseftermiddag om antibiotika och resistens

Den 20 november bjöd Strama Jönköpings län in till en inspirerande eftermiddag med fokus på antibiotikasmarta arbetssätt.

Cirka 75 medarbetare inom sluten- och öppenvården kom till Qulturum i Jönköping för att lyssna på en mängd talare som utifrån sina erfarenheter och kunskaper berättade om arbetssätt för att uppnå en beteendeförändring bland både kollegor och patienter.

- I frågor som antibiotikaresistens är det ofta få personer i varje verksamhet som är insatta. Dessa arbetar ibland i motvind eftersom andra aktiviteter prioriteras högre. Genom att bjuda in dessa får de ta del av andras arbeten och träffa andra intresserade medarbetare. Något som bygger broar mellan verksamheterna och skapar ett sammanhang, säger Carl Fridolfsson, Strama-koordinator i Region Jönköping.

Gunilla Skoog Ståhlgren på Folkhälsomyndigheten/Antibiotikasmart Sverige deltog på länk och berättade om innovationsmiljöns arbete.

- Den här typen av sammankomster är otroligt värdefulla. Region Jönköpings län ingår liksom vi på Folkhälsomyndigheten i innovationsmiljön Antibiotikasmart Sverige. De är en region som har kommit långt i sitt antibiotikasmarta arbete, vilket andra regioner kan inspireras av, säger Gunilla.

Programpunkter på inspirationseftermiddagen i Jönköping:

· Strama Jönköping hälsar välkommen

· Antibiotikasmart Sverige - ett samhälle där alla bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv

· Kopplingen mellan förtroende för sjukvården och benägenheten att använda antibiotika utan recept - Björn Rönnerstrand, Göteborgs universitet

· Beteendeförändring - Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala

· Tolkning av antibiogram – Herjan Bavelaar, Mikrobiologen

· Hur kan Cosmic läkemedelsmallar vara vårt stöd? – Caroline Kungsman, Apotekare

· Rationell antibiotikaanvändning på världens tak - Jakob Altgärde, Infektionskliniken

· Storytelling kopplat till Strama och vårdhygien, Sagan om Arne – Veronica Hanson, Urologkliniken

· VRI-onsdagar – Kalista Vincent, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

· Cystitchecklista i Cosmic – Julia Sollerhed, Aroma Vårdcentral

· Antibiotikaval och klassificering enligt infektionsverktyget – Laila Falknäs, Kvinnokliniken Jönköping