Inspirationsfylld konferens om Antibiotikasmart Sverige

I juni möttes närmare 25 deltagare i innovationsmiljön Antibiotikasmart® Sverige på en heldagskonferens för att inspireras, diskutera och skapa en gemensam syn på vart vi är på väg.

Ett fullspäckat schema mötte de knappt 25 deltagarna från de parter som ingår i initiativet Antibiotikasmart® Sverige. Flera kom med morgontåg från olika delar av landet – Jönköping, Göteborg, Uppsala, Gävle, för att delta i konferensen som ägde rum i Stockholm.

Karin Stenström och Caroline Ekstrand från Vinnova gav en inspirationsföreläsning om Visionsdriven hälsa, och Suzanne Håkansson från Astra Zeneca berättade om Nollvision cancer som har vissa likheter med de möjligheter och utmaningar som Antibiotikasmart® Sverige står inför.

Därefter uppdaterade projektledarna gruppen om arbetet: Var är vi nu? Vad är nästa steg?

En workshop kring frågor som hur vi når ut till invånare för ökad kunskap och ändrade beteenden genomfördes med hjälp av metoden World café. Workshopen leddes av Sarah Earnshaw Blomquist och Karin Carlin. Diskussion om hur vi kan arbeta internationellt och hur vi kan nå ut och engagera fler aktörer för att nå visionen om ett antibiotikasmart Sverige, avslutade den inspirerande dagen.

 Det var väldigt värdefullt att äntligen få träffas fysiskt efter att ha setts och arbetat ihop digitalt, säger Gunilla Skoog Ståhlgren från Folkhälsomyndigheten, den ena projektledaren i initiativet.

– Ja, det händer något när man får ses fysiskt, och dagen har varit väldigt inspirerande och kreativ, avslutar den andra projektledaren Camilla Björn, Rise.

Gruppbild knappt 25 deltagarna från de parter som ingår i initiativet Antibiotikasmart® Sverige