Klass 8 fick lära sig om antibiotikaresistens på Chalmers

Klass 8 från Rudolf Steinerskolan i Göteborg träffade antibiotika-forskare på Chalmers Tekniska högskola.

Den 5 april var klass 8 från Rudolf Steinerskolan i Göteborg på studiebesök vid Institutionen för Life Sciences på Chalmers Tekniska högskola. Här fick eleverna träffa Michaela Wenzel, forskare vid Life Sciences, enheten för biokemi. Hon berättade för eleverna om hennes forskningsprojekt som handlar om mekanismer, som hur antibiotika agerar, och om antibiotikaresistens. Eleverna fick testa olika metoder för att identifiera antibiotika i labbmiljö med hjälp av Michaelas team. Studiebesöket var det första av sitt slag och gjordes i samband med att Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en pilotskola för Antibiotikasmart Sverige. Besöket var väldigt uppskattat och skolan var mycket tacksam till Michaela och hennes team för stort engagemang och pedagogisk skicklighet gentemot eleverna.

Fem glada ungdomar i vita rockar som lyssnar på en engagerad vuxen forskare.
Elever på studiebesök hos forskare på Chalmers.