Kommuner först med färdiga antibiotikasmarta kriterier

Först ut med att lansera färdiga kriterier för Antibiotikasmart Sverige är kommuner och deras verksamheter – förskola, skola, vatten- och avloppverksamhet samt äldre och funktionshinderomsorg.

Efter att ett flertal pilotverksamheter har testat, utvärderat och reviderat hur ett antibiotikasmart arbete ska se ut och fungera, lanseras nu de första färdiga kriterierna. De har tagits fram i dialog med både beslutsfattare och yrkesverksamma inom kommunledningar och deras verksamheter och ska ge stöd i arbetet med att förhindra smittspridning och bidra till att antibiotika ska fortsätta att fungera.

Inspirera och engagera

Kriterierna ska inspirera och engagera verksamheterna till att arbeta mot målet att minska uppkomsten av infektioner, motverka smittspridning och till en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning. Detta ökar förutsättningarna för att antibiotika kan fortsätta vara verksamt.

– Kriterierna ska stimulera ett systematiskt arbete som inkluderar exempelvis mätning, samverkan och kompetensutveckling. När kriterierna är uppfyllda, kan verksamheten bli en diplomerad antibiotikasmart verksamhet, säger Inga Zetterqvist, ansvarig för kriteriearbetet.

Kriterier tas fram även för regionledning, vårdcentraler och sjukhus och kommer att lanseras stegvis under 2024.

Hela samhället ska bidra

Antibiotikasmart Sveriges vision är att hela samhället bidrar till att antibiotika fungerar och fortsätter rädda liv. Var och en ska förstå sin roll och få inspiration och stöd för att agera antibiotikasmart.

Gunilla Skoog Ståhlgren, en av ledarna för Antibiotikasmart Sverige, understryker vikten av att engagera hela samhället för att nå visionen.

– Modellen har sin grund i den erfarenhet och de arbetssätt som byggts upp i Sverige under många år. Vi breddar och förstärker nu det arbetet. Vi jobbar på olika samhällsnivåer, individ, kommunal, regional, nationell samt internationell nivå. På så sätt skapar vi en nationell kraftsamling för att engagera flera nivåer samtidigt, alltså ”top down, bottom up”.

Anmäl intresse så kontaktar vi er

Låter det spännande?

Vill din verksamhet bli antibiotikasmart?

Om Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige är ett initiativ som leds av Folkhälsomyndigheten, RISE Research Institutes of Sweden, Nationell arbetsgrupp Strama och ReAct – Action on Antibiotic Resistance, i samarbete med flera kommuner och regioner. Initiativet genomförs med finansiering av Vinnova samt ovan nämnda aktörer.

Varför behöver vi ett antibiotikasmart Sverige?

  • Antibiotika räddar liv varje dag och är en förutsättning för människors och djurs hälsa, vår moderna sjukvård och ett hållbart samhälle.
  • Om vi alla hjälps åt att förebygga infektioner, förhindra smittspridning och använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt ökar möjligheten för att antibiotika ska fortsätta att fungera när det verkligen behövs.
  • Bakterier blir i allt snabbare takt motståndskraftiga mot antibiotika, vilket innebär att fler infektioner blir svåra att behandla. Varje år dör 35 000 människor i Europa och 1,2 miljon människor i världen, som motsvarar tre personer i minuten, på grund av motståndskraftiga bakterier.

Ta del av rapport i Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis (thelancet.com)