Testning och utvärdering av kriterier i full gång

Efter sommaren har flera verksamheter anslutit till Antibiotikasmart Sverige som testpiloter för våra kriterier.

Äldre- och funktionshinderomsorgen från sex kommuner har haft uppstartsmöten: Vännäs, Hudiksvall, Köping, Habo, Trosa och Oxelösund.

– Att delta i ett nationellt sammanhang där vi kan få testa verktyg kommer ge oss stöd i förlängningen i det löpande arbetet, säger Karolina Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid äldre- och funktionshinderomsorgen i Oxelösund. Då en tredjedel av skador i vården är vårdrelaterade infektioner behöver vi arbeta mer aktivt med att förebygga den typen av vårdskador. Vissa av dessa infektioner behöver behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är en av väldens största folkhälsohot och ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar resistensen. En vård utan antibiotika kommer att ge oss oerhörd problematik och stora kostnader. Att arbeta systematiskt med förebyggande vårdhygien är viktigt, många blir på tårna vid exempelvis ett utbrott eller vid känd smitta men begreppet vårdrelaterad infektion är fortfarande relativt okänt hos många som arbetar inom vård och omsorg.

Även pilotverksamheter för förskolekriterierna har startat, där deltar tio förskolor från Göteborg, Kungälv, Östhammar och Mjölby. Kriterier för skolan (högstadium och gymnasium) är också på gång att börja testas på ett par skolor.

– Vi håller i dagsläget på att utforma kriterier både för primärvård och sjukhus liksom för kommun- och regionledningar, säger Inga Zetterqvist, kriterieledare på Folkhälsomyndigheten. Tanken är att dessa ska kunna börja testas senare under hösten.

En sammanfattande utvärdering från samtliga kriterieområden planeras att vara klar i slutet av våren 2023. Utifrån en utvärdering kommer kriterierna att revideras för att de ska vara så relevanta och tydliga som möjligt för användarna. Därefter kommer kommuner, regioner och deras verksamheter att kunna anmäla intresse för att bli antibiotikasmarta genom att använda kriterierna i sina dagliga verksamheter.