Region Jönköpings län ny partner

Nu har ytterligare en region anslutit sig till vår innovationsmiljö.

Från 1 september ingår Region Jönköpings län som partner i Antibiotikasmart Sverige. Stramakoordinator Carl Fridolfsson leder arbetet med att ta fram kriterier för systematiskt kvalitetsarbete på vårdcentraler. Regionen arbetar redan med konceptet antibiotikasmarta vårdcentraler och nu vill vi sprida arbetssättet till fler regioner.