Vatten och avloppsverksamheter först ut med pilotstudier av Antibiotikasmarta kriterier

Just nu pilottestas kriterierna för vatten/avlopp av Uppsala Vatten och Avfall AB, Borås Energi och Miljö, Käppalaförbundet, VIVAB - Vatten och Miljö i Väst AB och Gästrike Vatten AB.

För att underlätta för kommuner, regioner och deras verksamheter att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån infektions- och antibiotikaperspektiv har vi tagit fram kriterier. Kriterierna har tagits fram i samverkan med yrkesverksamma och ska pilottestas och utvärderas i de olika verksamheterna.

Genom att uppfylla kriterierna är målet att VA-verksamheterna, både genom samverkan, regelbundna mätningar samt förebyggande- och kunskapsskapande arbetssätt, ska bidra till en god och hållbar antibiotikahantering.

 

Pojek dricker ur en öppen vatten kran
Foto: Lars Owesson