Vad Antibiotikasmart Sverige gör

Antibiotikasmart Sverige ska inspirera och engagera hela samhället – från kommuner och regioner till enskilda invånare – att bli antibiotikasmarta.

Vi vill skapa en långsiktig innovationsmiljö där olika typer av aktörer kan samverka för att förstärka befintliga och skapa nya satsningar inom områdena infektionsprevention, ansvarsfull antibiotikaanvändning, god övervakning och kunskapsspridning.

Det kan innebära att utveckla, testa och skala upp nya lösningar som kan innefatta både tekniker, produkter, tjänster, metoder och arbetssätt.

Här hittar du information om några av våra insatser som bidrar till både delmålen och visionen.

Kriterier för antibiotikasmarta kommuner och regioner

Tillsammans med representanter för olika relevanta verksamheter och organisationer tar vi fram kriterier för vad olika verksamheter kan göra för att bli antibiotikasmarta. Läs mer om detta på sidan Bli antibiotikasmart - Vill din verksamhet bli antibiotikasmart?

Bli antibiotikasmart - Vill din verksamhet bli antibiotikasmart?

Segmentering och målgruppsval för mer hållbart antibiotikabeteende

Undersökning och segmentering av invånares kunskap, attityder och beteenden i relation till antibiotika i syfte att göra beteendefrämjande insatser inom området mer effektiva.

Utvärdering av möjligheter att undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens

Genom att undersöka och analysera skolans läroplaner vill vi få en förståelse om vilka möjligheter och hinder det finns för att undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens på grundskolan och gymnasieskolan.

När kan man undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens? (ri.se)

Stöd till Stramagrupper för implementering av Primärvårdskvalitet (PVQ)

Genom Samarbetsgrupp PVQ Strama, tagit fram en handlingsplan som stöd till implementering av det nationella systemet för uppföljning av antibiotikaförskrivning i primärvården.

Handlingsplan för att implementera och använda Primärvårdskvalitets infektions-indikatorer i primärvård 2021–2022 – Ett stöd till Stramagrupperna genom samarbete mellan Strama, SKR och Folkhälsomyndigheten

Konceptet antibiotikasmarta sjuksköterskor/team

Utvärdering och vidareutveckling av Stramas koncept med antibiotikasmarta sjuksköterskor.

Kartläggning av antibiotikasmarta arbetssätt

För att få inspiration och idéer till nya insatser, kriterier och samarbeten har vi kartlagt olika antibiotika-relaterade initiativ inom kommunala och regionala verksamheter som har genomförts i andra länder.