Diagnostikaktuellt

Informationsbrev om diagnostik

Diagnostikaktuellt är ett månatligt informationsbrev från Folkhälsomyndigheten riktat till verksamma i sjukvården med intresse för diagnostik av smittsamma sjukdomar.

Vår ambition är att informera om analyser som ur olika perspektiv har särskild aktualitet.

Anmäl dig till informationsbrevet Diagnostikaktuellt (anpdm.com)

Dekorbild