Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har i instruktion av regeringen att dygnet runt tillhandahålla mikrobiologiska analyser avseende sådana agens som, om inte särskilda smittskyddsåtgärder vidtas, kan orsaka skada på personal, vårdstrukturer eller hela samhällsstrukturer. Denna diagnostik kallas beredskapsdiagnostik.

Folkhälsomyndigheten har en beredskapsfunktion för att dygnet runt initiera och samordna de laboratorieanalyser som ingår i beredskapsdiagnostiken vid myndigheten. Funktionen kallas Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Beredskapsdiagnostik

Beredskapsdiagnostiken omfattar akut diagnostik av vissa smittämnen, exempelvis blödarfebervirus, i provmaterial från människa. Inom beredskapsdiagnostiken utförs även analys av provmaterial från miljön som kan innebära hot med misstanke om mjältbrandsbakterier.

Mikrobiella agens som ingår i myndighetens beredskapsdiagnostik listas nedan:

 • Andesvirus
 • Bacilllus anthracis
 • Ebolavirus Bundibugyo
 • Ebolavirus Tai Forest
 • Ebolavirus Sudan
 • Ebolavirus Zaire
 • Guanaritovirus
 • Hendravirus
 • Huaiyangshan banyangvirus
 • Influensavirus H5/H7
 • Juninvirus
 • Krim-Kongo blödarfebervirus
 • Lassavirus
 • Machupovirus
 • Marburgvirus
 • MERS-Coronavirus
 • Monkeypoxvirus
 • Nipahvirus
 • Rabiesvirus och Lyssavirus
 • Sabiavirus
 • SARS-Coronavirus 1
 • Variolavirus

Klinisk mikrobiolog i beredskap

Klinisk mikrobiolog i beredskap är ingången då man önskar analyser inom beredskapsdiagnostiken.

Klinisk mikrobiolog i beredskap går att nå dygnet runt via telefon. Telefonnumret är samma som till Tjänsteman i beredskap (TiB) 010-205 24 00. Knappval görs där man väljer om man vill komma i kontakt med TiB eller Klinisk mikrobiolog i beredskap. Telefonen bemannas av specialistläkare i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin.

Klinisk mikrobiolog i beredskap är till för att vården och vissa myndigheter ska kunna kontakta Folkhälsomyndigheten när det gäller beredskapsdiagnostik av allmän eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär. Observera att Klinisk mikrobiolog i beredskap inte utför konsultationer rörande sjukdomar som inte omfattas av beredskapsdiagnostiken.

Privatpersoner hänvisas till 1177.se för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.