Ring 113 13 för frågor om coronaviruset covid-19

Se gärna våra frågor och svar om covid-19 innan du kontaktar oss. Det är många som hör av sig och vi har därför längre svarstider än normalt. Vi svarar så snabbt det går. Vi kan inte ge råd i enskilda ärenden.

Privatpersoner som behöver rådgivning och hjälp hänvisas till 1177 Vårdguiden eller närmaste vård­central, infektions­klinik eller vaccinations­mottagning när det gäller medicinsk bedömning.

Kontakta oss via e-post eller telefon

Folkhälsomyndighetens telefonnummer 010-205 20 00.
Växeln är öppen vardagar kl. 08:00-16:30.

Tabell: Kontaktuppgifter till olika funktionsbrevlådor inom myndigheten
E-post till
Alkohol (ej tillsyn) Om alkoholprevention
Alkoholtillsyn Om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, serveringsfrågor och kunskapsprovet i alkohollagen.
AMR Sweden WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment
Arbetsmiljö Kontakta Arbetsmiljöverket
Badplatsen Provtagning och förorening i badvatten, algblomning, badklåda, badsårsfeber mm och badvattendirektiv.
Bekämpningsmedel Tillstånd för bekämpningsmedel mot skadedjursproblem
Biorisker Frågor om biosäkerhet, bioskydd och hantering av biorisker
Folkhälsans utveckling Frågor om den övergripande rapporteringen av folkhälsan och förutsättningarna för en god och jämlik hälsa.
Folkhälsodata Folkhälsodata - databas och faktablad med statistik.
Folkhälsoenkäten Frågor om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer från Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
FolkhälsoStudio Interaktivt verktyg för visualisering av folkhälsostatistik.
Förstörandelagen Begäran om yttrande samt beslut om förstörande.
Hälsoläge Frågor om tjänsten Hälsoläge.
Indikatorlabbet Om uppföljning av regeringens ANDT-strategi via de indikatorer som är kopplade till strategins mål. Läs mer på andtuppfoljning.se
Influensarapport Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning.
Kontrollköp Frågor om kontrollköp
Laboratoriesäkerhetskurs Om laboratoriesäkerhetskursen
Läkemedel Kontakta Läkemedelsverket
Mikrobiologens Kundtjänst Frågor om vår laboratorieverksamhet, utlämning av analyssvar, uppföljning av fakturafrågor samt ser till att kund får rådgivning och konsultation med experter inom respektive enhet.
NAC Sweden WHO National Authority for Containment of poliovirus (NAC)
Nordic Biosafety Network Kontakt för Nordic Biosafety Meeting/Forum/Member.
Nya psykoaktiva substanser Klassificering narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.
Partihandel Inrapportering statistik över alkoholförsäljning/tillverkning. Inrapportering deklaration av vin- och druvmustlager.
Presstjänst Kontakt via mejl eller telefon 010-205 21 00.
Psykisk hälsa Frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa
Publikationstjänst Beställningar, allmänna frågor om material, leveranser och fakturafrågor.
Servering Inrapportering av restaurangrapporter, Alkoholregistret (stadigvarande serveringstillstånd, registerutdrag, support kommunala alkoholhandläggare).
Spelprevention Om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar, samt frågor om Swelogs.
Statsbidrag Ansökan, pågående uppdrag, redovisning av medel mm.
Svebar Frågor om Svebar (innehåll och teknik).
Suicidprevention Frågor om suicidpreventivt arbete. För information om vård och behandling hänvisar vi till Socialstyrelsen.
Säkra biorisker Webbverktyg för självskattning av bioriskhantering vid laboratorier.
Tobakstillsyn För tillsynsvägledning om lagstiftning kring tobak.
Vaccinationsregistret Vaccinationsregistrering, ansökan om inloggning och konto mm.
Webb Frågor, synpunkter och förslag om webbplatsen
Registrator Övriga frågor som inte passar in under ovanstående e-postadresser

E-post till anställda

Alla anställda vid Folkhälsomyndigheten har e-post. E-postadresserna är utformade så här: fornamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se.