Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

Kontakta oss via e-post

E-post till
Alkohol (ej tillsyn) Om alkoholprevention
Alkoholtillsyn Om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, serveringsfrågor och kunskapsprovet i alkohollagen.
AMR Sweden WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment
ANDT-arbete Projektbidrag för utveckling av ANDT-arbete.
Arbetsmiljö Kontakta Arbetsmiljöverket
Badplatsen Provtagning och förorening i badvatten, algblomning, badklåda, badsårsfeber mm och badvattendirektiv.
Bekämpningsmedel Tillstånd för bekämpningsmedel mot skadedjursproblem
Biorisker Om säkra biorisker
Dopning
Folkhälsodata Folkhälsodata - databas och faktablad med statistik.
Folkhälsoenkäten Utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.
FolkhälsoStudio Interaktivt verktyg för visualisering av folkhälsostatistik.
Förstörandelagen Begäran om yttrande samt beslut om förstörande.
Hälsoläge Frågor om tjänsten Hälsoläge.
Hälsoskydd Tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler
Indikatorlabbet Om uppföljning av regeringens ANDT-strategi via de indikatorer som är kopplade till strategins mål. Läs mer på andtuppfoljning.se
Influensarapport Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning.
Kontrollköp Frågor om kontrollköp
Laboratoriesäkerhetskurs Om laboratoriesäkerhetskursen
Läkemedel Kontakta Läkemedelsverket
Mikrobiologens Kundtjänst Frågor om vår laboratorieverksamhet, utlämning av analyssvar, uppföljning av fakturafrågor samt ser till att kund får rådgivning och konsultation med experter inom respektive enhet.
Narkotikaprevention Drogsituationen i Sverige, internationell narkotikarapportering, narkotikarelaterad dödlighet, narkotikapolitik.
Nordic Biosafety Network Kontakt för Nordic Biosafety Meeting/Forum/Member.
Nya psykoaktiva substanser Klassificering narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.
Partihandel Inrapportering statistik över alkoholförsäljning/tillverkning. Inrapportering deklaration av vin- och druvmustlager.
Presstjänst Kontakt via mejl eller telefon 010-205 21 00.
Publikationstjänst Beställningar, allmänna frågor om material, leveranser och fakturafrågor.
Servering Inrapportering av restaurangrapporter, Alkoholregistret (stadigvarande serveringstillstånd, registerutdrag, support kommunala alkoholhandläggare).
SmiNet Inrapporterade anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar. (För frågor om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar kontakta din regionala Smittskyddsenhet)
Spelprevention Om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar
Statsbidrag Ansökan, pågående uppdrag, redovisning av medel mm.
Svebar Frågor om Svebar (innehåll och teknik).
Swelogs Swedish Longitudinal Gambling Study - spel om pengar, spelproblem i Sverige samt spel och hälsa.
Suicidprevention Frågor om suicidpreventivt arbete
Tobaksprevention Om tobaksförebyggande arbete, tobakens skadeverkningar och om tobaksbruk.
Tobakstillsyn För tillsynsvägledning om lagstiftning kring tobak.
Vaccination Vaccin, vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet och dess sjukdomar.
Vaccinationsregistret Vaccinationsregistrering, ansökan om inloggning och konto mm.
Webb Frågor, synpunkter och förslag om webbplatsen
Registrator Övriga frågor som inte passar in under ovanstående e-postadresser

E-post till anställda

Alla anställda vid Folkhälsomyndigheten har e-post. E-postadresserna är utformade så här: fornamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se.