Telefon

010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar (ordinarie tider) kl. 08:00–16:30.

Ring 113 13 för frågor om covid-19.
Kontakta 1177 Vårdguiden om du är privatperson och behöver rådgivning och hjälp.

E-post

info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress

Mer om fakturaadress

Besöksadresser

Nobels väg 18
171 82 Solna

Campusvägen 20
831 40 Östersund

Leveransadresser

Tomtebodavägen 12 B
171 82 Solna

Campusvägen 20
831 40 Östersund

Organisationsnummer

202100-6545

Fax

08-32 83 30

Kontaktuppgifter till arbetsgrupper

Tabell: Kontaktuppgifter till olika funktionsbrevlådor inom myndigheten
ArbetsgruppE-postadressFör ärenden som rör
Alkohol (ej tillsyn) alkohol@folkhalsomyndigheten.se Frågor som rör alkoholkonsumtion, förebyggande arbete och alkoholskador.
Alkoholtillsyn alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se Om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, serveringsfrågor och kunskapsprovet i alkohollagen
AMR Sweden amrsweden@folkhalsomyndigheten.se WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment
Arbetsmiljö Kontaktuppgifter hos Arbetsmiljöverket (av.se)
Bekämpningsmedel bekampningsmedel@folkhalsomyndigheten.se Tillstånd för bekämpningsmedel mot skadedjursproblem
Biorisker biorisker@folkhalsomyndigheten.se Frågor om biosäkerhet, bioskydd och hantering av biorisker
E-handel ehandel@folkhalsomyndigheten.se Frågor om elektroniska fakturor
Folkhälsans utveckling folkhalsansutveckling@folkhalsomyndigheten.se Frågor om den övergripande rapporteringen av folkhälsan och förutsättningarna för en god och jämlik hälsa
Folkhälsodata folkhalsodata@folkhalsomyndigheten.se Folkhälsodata - databas och faktablad med statistik
Folkhälsoenkäten folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se Frågor om Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
FolkhälsoStudio folkhalsostudio@folkhalsomyndigheten.se Interaktivt verktyg för visualisering av folkhälsostatistik
Förstörandelagen forstorandelagen@folkhalsomyndigheten.se Begäran om yttrande samt beslut om förstörande
Hiv/STI hivsti@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med hiv och STI
Hälsoläge halsolage@folkhalsomyndigheten.se Frågor om tjänsten Hälsoläge
Hälsofarlig vara halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se Frågor om tillstånd för hälsofarliga varor
Indikatorlabbet indikatorlabbet@folkhalsomyndigheten.se Frågor om statistikverktyget Indikatorlabbet inom ANDTS
Influensarapport influensarapport@folkhalsomyndigheten.se Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning
Läkemedel Kontaktuppgifter hos Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)
Mikrobiologens Kundtjänst kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se Frågor om vår laboratorieverksamhet, utlämning av analyssvar, uppföljning av fakturafrågor samt ser till att kund får rådgivning och konsultation med experter inom respektive enhet
NAC Sweden nac-Sweden@folkhalsomyndigheten.se WHO National Authority for Containment of poliovirus (NAC)
Nordic Biosafety Network nordicbiosafety@folkhalsomyndigheten.se Kontakt för Nordic Biosafety Meeting/Forum/Member
Nya psykoaktiva substanser nps@folkhalsomyndigheten.se Klassificering av narkotika och hälsofarliga varor
Partihandel partihandel@folkhalsomyndigheten.se Inrapportering statistik över alkoholförsäljning/ tillverkning. Inrapportering deklaration av vin- och druvmustlager
Presstjänst media@folkhalsomyndigheten.se Kontakt via mejl eller telefon 010-205 21 00
Psykisk hälsa psykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa
Publikationstjänst fohm@ljungbergs.se Frågor kring beställningar i webbshoppen, leveranser samt fakturafrågor
Servering servering@folkhalsomyndigheten.se Inrapportering av restaurangrapporter, Alkoholregistret (stadigvarande serveringstillstånd, registerutdrag, support kommunala alkoholhandläggare)
Spelprevention spelprevention@folkhalsomyndigheten.se Om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar, samt frågor om Swelogs
SRHR srhr@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Statsbidrag statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se Ansökan, pågående uppdrag, redovisning av medel mm
Svarstjänst om covid-19 svarstjanst@folkhalsomyndigheten.se Svarstjänst rörande covid-19. Frågor om sjukdomar och behandling hänvisas till 1177.se
Svebar svebar@folkhalsomyndigheten.se Frågor om Svebar (innehåll och teknik). svebar.folkhalsomyndigheten.se
Suicidprevention suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se Frågor om suicidpreventivt arbete. För information om vård och behandling hänvisar vi till Socialstyrelsen
Säkra biorisker info@sakrabiorisker.se Webbverktyg för självskattning av bioriskhantering vid laboratorier
Tema folkhälsa tema.folkhalsa@folkhalsomyndigheten.se Frågor och förslag rörande webbsidorna Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd
Tillsynsvägledning hälsoskydd halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se För tillsynsvägledning och frågor om miljöbalkens regler om hälsoskydd
Tobakstillsyn tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se För tillsynsvägledning om lagstiftning kring tobak
Vaccinationsregistret supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se Frågor om registrering av vaccinationer, inloggning, konto, inrapporterade vaccinationer mm.
Webb webb@folkhalsomyndigheten.se Frågor, synpunkter och förslag om webbplatsen

E-post till anställda

Alla anställda vid Folkhälsomyndigheten har e-post. E-postadresserna är utformade så här: fornamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se.

Information om covid-19

Läs gärna vår information om covid-19 innan du kontaktar oss. Det är många som hör av sig och vi har därför längre svarstider än normalt. Vi svarar så snabbt det går. Vi kan inte ge råd i enskilda ärenden.

Privatpersoner som behöver rådgivning och hjälp hänvisas till 1177 eller närmaste vård­central, infektions­klinik eller vaccinations­mottagning när det gäller medicinsk bedömning.

1177.se