Cyclospora hos resande från Mexiko även denna sommar?

Sommaren 2015 och 2016 rapporterades många fall av parasiten Cyclospora cayetanensis hos resande från Mexiko till Europa, framför allt rapporterades fall i Storbritannien. Vi har inte kännedom om relaterade fall i Sverige, det är dock möjligt att missa diagnosen då den kliniskt kan påminna om en cryptosporidium-infektion och diagnostik avseende Cyclospora förbises.

Cyclospora cayetanensis är en protozo, det vill säga ett encelligt djur associerad med livsmedels- och vattenburen smitta. Cyclospora-fall i Europa med koppling till Mexiko har fram för allt rapporteras från Storbritannien, med 79 fall sommaren 2015 och 230 fall sommaren 2016. Cyclospora cayetanensis ger diarré och kan påminna om en cryptosporidium-infektion. Personer smittas oftast genom förorenat vatten eller mat som sallad, örter eller bär. Oocystorna som utsöndras i feces behöver flera dagar i miljön innan de är infektiösa, så direkt person till person-smitta är osannolikt. Smitta från djur är inte säkert påvisad.

Cyclospora infection linked to travel to Mexico, June to September 2015 (eurosurveillance.org)

Cyclospora outbreak linked to Mexico (gov.uk)

Diagnostik

Cyclospora-diagnosen kan missas om man inte är uppmärksam. Vid fecesmikroskopi ses oocystorna som runda små (8-10 µm), "glittrande" strukturer som inte tar upp jod. Det kan vara nödvändigt att undersöka fler än ett fecesprov. Oocystorna är syrafasta vid modifierad Ziehl-Neelsen-färgning, dock med variabel grad av infärgning. Det ses ofta mycket svagt färgade oocystor eller "spöken" utan färg. Oocystorna autofluorescerar vid ultraviolett mikroskopi. De flesta multiplex PCR-metoder för påvisning av parasiter i feces detekterar inte Cyclospora. Vid misstanke om Cyclospora kan det vara bra att uppmärksamma detta på remissen till laboratoriet.

Läs mer

Cyclospora cayetanensis (Mikroskopi) (folkhalsomyndigheten.se)