Enterovirus-D68 (EV-D68) påvisas i luftvägsprov

Enterovirus-D68 kan orsaka svår luftvägssjukdom samt neurologiska komplikationer. Under tidsperioden 2014-2016 rapporterades stora globala utbrott med fall av allvarlig luftvägssjukdom, framför allt bland barn.

Inför enterovirussäsongen som normalt infaller under sommar och höstmånaderna påminner vi om detta virus och att EV-D68 till skillnad från många andra enterovirus framför allt påvisas i prov från luftvägarna.

Globala utbrott

Under 2014 orsakade respiratoriskt EV-D68 ett större utbrott i USA och Kanada. Från mitten av augusti till december 2014 diagnosticerades mer än 1400 personer, framförallt barn, med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68. Även fall med svår luftvägssjukdom och neurologiska komplikationer rapporterades. Under 2014-2015 påvisades även smittspridning av EV-D68 i minst 15 EU/EEA-länder, bland annat Holland, Tyskland, Norge, Storbritannien samt Sverige.

Allvarlig luftvägssjukdom och/eller neurologisk påverkan

Den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, sammanställde 2016 en riskbedömning avseende enteroviroser associerade till svår neurologisk sjukdom. I denna uppmanas till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner, särskilt vid fall med allvarliga kliniska symtom så som allvarlig luftvägssjukdom och/eller akut slapp myelit (ryggmärgsinflammation). Under hösten 2016 kunde ett antal fall med akut myelit påvisas i Sverige samtidigt som Karolinska sjukhuset påvisade en ökning av EV-D68 bland luftvägsprover. En sammanställning av klinisk bild och behandlingsstrategier för i USA verifierade fall under 2012 - 2015.

  1. Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn (lakartidningen.se)
  2. Outbreak of enterovirus D68 of the new B3 lineage in Stockholm, Sweden, August to September 2016 (eurosurveillance.org)
  3. Acute flaccid myelitis: A clinical review of US cases 2012-2015 (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

EV-D68 påvisas framför allt i luftvägsprov

Metodik för specifik påvisning av EV-D68 finns till vår kännedom vid Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt vid Folkhälsomyndigheten. EV-D68 kan i regel inte påvisas i likvor eller feces, utan påvisas främst i luftvägsprov. Rutindiagnostik för generell detektion av enterovirus/rhinovirus är positiv vid EV-D68 men särskiljer inte från övriga i gruppen varför EV-D68 måste begäras som en fördjupad analys. För analys av prov från barn med allvarlig luftvägssjukdom och/eller akut slapp myelit och laboratorieverifierad enterovirus/rhinovirus-diagnos vänligen kontakta Karolinska sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus eller Folkhälsomyndigheten.

Om mikrobiologiska laboratorier önskar kontrollmaterial för EV-D68 kan detta tillhandahållas av Folkhälsomyndigheten.