Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklas den 1 december

Från och med den 1 december kommer Folkhälsomyndigheten inte längre att genomföra några avgiftsfinansierade laboratorieanalyser av vatten- och miljöprover. Redan idag utförs analyserna till stor del av andra aktörer.

Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Under senare år har väl fungerande kommersiella aktörer etablerats och de analyser som Folkhälsomyndigheten erbjudit finns nu med något enstaka undantag tillgängliga hos andra aktörer. Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklas därför den 1 december 2017. Detta innebär att vi inte längre kommer att utföra analyser av vatten- och miljöprov. All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar kvarstår.

Miljö- och vattenprover hänvisas till andra laboratorier

För framtida analyser hänvisar vi f till andra befintliga vatten- och miljölaboratorier. Mer information finns på respektive företags hemsida. Analysen för påvisning av kolifager i vatten som idag endast utförs av Folkhälsomyndigheten kommer att erbjudas till andra vatten- och miljölaboratorium under hösten.

Fortsatt artbestämning av legionella vid smittspårning

Myndigheten kommer även fortsättningsvis att artbestämma isolat från patient-, vatten- och miljöprover vid legionellasmittspårningar. Det innebär att de prov som skickas för artbestämning av legionella måste utgöras av isolat, oavsett ursprung (patient-, vatten- eller miljöprov).

Myndighetens epidemiologiska arbete med legionella fortgår som tidigare.

All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar kvarstår

Vatten är en viktig komponent i folkhälsa och smittskydd och vi kommer även fortsättningsvis att sprida kunskap och ge råd kring hur vatten kan sprida sjukdomar. Likaså kommer vattenrelaterade projekt som sker i samarbete med andra aktörer att fortlöpa som planerat. Analys av miljöprov vid misstänkt försändelse berörs inte av avvecklingen.