Förändring i hantering vid analys av cystor och maskägg

Den 1 maj 2017 förändrade Folkhälsomyndigheten sin hantering och analys av prover för mikroskopering för cystor och maskägg. Analysen breddas för att vara riktad mot specifika frågeställningar och har högre känslighet för Giardia och Cryptosporidium.

Den nya analysen ”Cystor och maskägg, färgning för Giardia, Cryptosporidium och andra coccidier” inkluderar mikroskopering av våtpreparat samt färgning med monoklonal antikropp (IF) mot Giardia och Cryptosporidium. Verifiering av misstänkta coccidier med Ziehl-Neelsen färgning ingår också.

Tidigare måste dessa analyser beställas separat, men de inkorporeras nu i samma analys för att öka känsligheten mot framför allt Giardia och Cryptosporidium. Mikroskopi för Microsporidia med förstärkt trikromfärgningsmetod beställs fortfarande separat. Även mikroskopi av trofozoiter (till exempel Dientamoeba fragilis eller amöba-trofozoiter) från SAF-fixerat prov måste fortfarande beställas separat.

För screening av fecesprover för cystor och maskägg hänvisas till kliniska mikrobiologiska laboratorium som erbjuder denna analys i sitt rutinutbud. Folkhälsomyndigheten är naturligtvis fortsatt behjälplig med andra typer av utökade fecesanalyser och verifiering av okända fynd i våtpreparat.

Läs mer

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster (folkhalsomyndigheten.se)