Inkubera alltid blododlingsflaskor innan de skickas till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar regelbundet emot blododlingar där riskklass-3 bakterier, som Fransicella-, Burkholderia- och Brucella species, misstänks. Vi gör riktade molekylärbiologiska analyser samt odling på medier särskilt avsatta för dessa smittämnen för att erhålla så hög känslighet som möjligt.

För att inte fördröja tillväxten rekommenderas att blododlingsflaskor alltid inkuberas innan de skickas till Folkhälsomyndigheten för påvisning av smittämnen.

Endast riktade analyser för riskklass-3 bakterier

Blododlingsflaskor som larmat hos ursprungslaboratoriet analyseras vid ankomst till Folkhälsomyndigheten (FOHM) med PCR för efterfrågade riskklass-3 bakterier. Samtidigt utförs utodling på aeroba medier för påföljande artidentifiering med MALDI-TOF samt resistenskaraktärisering. Anaerob utodling eller utodling på medium för speciellt krävande bakterier utförs ej. Genom sekvensering av 16S-rRNA-genen, kan art påvisas för odlingsnegativ larmad blododlingsflaska som innehåller annat än efterfrågad riskklass-3 bakterie. Men utan odlingsmöjlighet kan ingen fenotypisk resistensbestämning utföras för sådana bakterier.

Inkubera alltid blododlingsflaskor innan de skickas till Folkhälsomyndigheten

För bästa möjliga tillväxtförhållanden bör alltid blododlingsflaskor inkuberas i värmeskåp så snart som möjligt efter provtagning. Transport av blododlingsflaskor till FOHM innan de inkuberas riskerar att kraftigt fördröja tillväxten då transporten ibland kan medföra flera dygns försening innan flaskorna placeras i värmeskåp. Om transporttiden är lång, kommer tiden till inkubation att förlängas, växten komma senare och svaret blir fördröjt.

För att säkra en så snabb diagnos som möjligt rekommenderas att enbart larmade flaskor skickas till FOHM. För att säkerställa ett snabbare negativt svar, rekommenderas inkubering i eget automatiskt blododlingssystem (där upp till 14 dagars inkubation vanligen rekommenderas för Brucella beroende på system och författare), med minimal tidsfördröjning i form av manuell hantering.

Läs mer