Legionellainfektion – en viktig differentialdiagnos till mers efter vistelse i Dubai

Under hösten 2016 rapporterades en ökning av fall med legionellainfektion hos europeiska resenärer som varit i Dubai. Fem fall finns rapporterade från Sverige.

Under hösten 2016 rapporterades en ökning av fall med legionellainfektion hos europeiska resenärer som varit i Dubai. En sammanställning från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att det rör sig om 265 fall, varav fem fall rapporterades från Sverige. En tydlig ökning jämför med tidigare år.

Rapid risk assessment: Increase of Legionnaires’ disease in EU travellers returning from Dubai since October 2016 (ecdc.europa.eu)

Feber och luftvägssymtom efter vistelse i Dubai

Samtliga svenska patienter sökte med feber och luftvägssymtom på akutmottagningar och behövde inneliggande vård. Några av fallen krävde intensivvård. Samtliga svenska patienter hade varit minst en vecka i Dubai men bott på olika ställen. Trots extensiv kartläggning av resenärernas vistelse i Dubai har man inte kunnat finna någon gemensam källa där de skulle blivit smittade.

Smittar genom kontaminerad aerosol

Legionellanifektion orsakas av den intracellulära bakterien Legionella pneumophila, som trivs i vatten och fuktiga miljöer där vattentemperaturen är 20-45 grader. Man smittas genom att inandas kontaminerat vatten i aerosolform och det sker oftast via klimatanläggningar, vattenkranar och duschar. Allvarlig legionellainfektion drabbar företrädesvis personer med nedsatt immunförsvar liksom storrökare och inkubationstiden är i regel fem till sex dygn.

Diagnosen ställs framför allt genom antigenpåvisning i urin eller PCR i luftvägssekret

Diagnosen ställs framför allt genom antigenpåvisning i urin eller DNA-påvisning med PCR i luftvägssekret. Man kan även odla bakterien eller påvisa antikroppar/serologi. Diagnosen på de svenska fallen ställdes genom påvisning av antigen i urin eller genom DNA-påvisning med PCR i luftvägsprover. Någon ytterligare karaktärisering med epidemiologisk typning har inte varit möjlig.