Uppdaterad 17 oktober 2019

Legionellainfektion – en viktig differentialdiagnos till mers efter vistelse i Dubai

2017-02-01: Under hösten 2016 rapporterades en ökning av fall med legionellainfektion hos europeiska resenärer som varit i Dubai. Fem fall finns rapporterade från Sverige.

Under hösten 2016 rapporterades en ökning av fall med legionellainfektion hos europeiska resenärer som varit i Dubai. En sammanställning från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att det rör sig om 265 fall, varav fem fall rapporterades från Sverige. En tydlig ökning jämför med tidigare år.

Increase of Legionnaires' disease in EU travellers returning from Dubai since October 2016

Feber och luftvägssymtom efter vistelse i Dubai

Samtliga svenska patienter sökte med feber och luftvägssymtom på akutmottagningar och behövde inneliggande vård. Några av fallen krävde intensivvård. Samtliga svenska patienter hade varit minst en vecka i Dubai men bott på olika ställen. Trots extensiv kartläggning av resenärernas vistelse i Dubai har man inte kunnat finna någon gemensam källa där de skulle blivit smittade.

Smittar genom kontaminerad aerosol

Legionellanifektion orsakas av den intracellulära bakterien Legionella pneumophila, som trivs i vatten och fuktiga miljöer där vattentemperaturen är 20-45 grader. Man smittas genom att inandas kontaminerat vatten i aerosolform och det sker oftast via klimatanläggningar, vattenkranar och duschar. Allvarlig legionellainfektion drabbar företrädesvis personer med nedsatt immunförsvar liksom storrökare och inkubationstiden är i regel fem till sex dygn.

Diagnosen ställs framför allt genom antigenpåvisning i urin eller PCR i luftvägssekret

Diagnosen ställs framför allt genom antigenpåvisning i urin eller DNA-påvisning med PCR i luftvägssekret. Man kan även odla bakterien eller påvisa antikroppar/serologi. Diagnosen på de svenska fallen ställdes genom påvisning av antigen i urin eller genom DNA-påvisning med PCR i luftvägsprover. Någon ytterligare karaktärisering med epidemiologisk typning har inte varit möjlig.