Ny realtids-PCR för att påvisa vaccinstam av mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som ger hög feber, hosta och utslag. I ungefär 20 procent av fallen leder infektionen till en eller fler komplikationer.

Vaccin mot mässling ger ett mycket gott skydd men eftersom vaccinet mot mässling innehåller en levande men försvagad virusstam kan det hos ett fåtal individer orsaka en mildare form av infektion. Besvären brukar gå över på några dagar och personen är sällan smittsam. Vid vaccination i samband med ett utbrott kan det vara svårt att särskilja om uppkomna symtom är relaterade till vaccinationen eller en mässlingsinfektion orsakad av vildtypsvirus.

För att undvika onödiga åtgärder, som isolering av misstänkta fall och smittspårning, är det värdefullt att snabbt kunna särskilja mellan infektion orsakad av mässlingsvirus av vildtyp respektive vaccinstam.

Realtids-PCR för påvisning av vaccinstam

För att snabbt kunna särskilja mellan infektioner med mässlingsvirus av vildtyp och infektion orsakad av vaccinstammen finns nu en realtids-PCR tillgänglig på Folkhälsomyndigheten. Metoden är utvecklad vid den kanadensiska smittskyddsmyndigheten i samarbete med WHO, tyska och amerikanska smittskyddsmyndigheterna.

Analysen baseras på påvisning av mässlingsvirus genotyp A med realtids-PCR. Alla vaccinstammar är av genotyp A, denna genotyp cirkulerar inte längre globalt. Det nya systemet påvisar en specifik del av N-genen hos genotyp A.

Metoden testas nu på Folkhälsomyndigheten och valideras parallellt med sekvensering (standardmetoden) under 2018 vid relevanta frågeställningar. Vid önskemål om akut analys kan provsvar erhållas inom fyra timmar.