Rekordsäsong av West Nile-virus i Europa 2018

Under 2018 har 1 503 fall hittills av infektion med West Nile-virus (WNV) rapporterats till den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Det är under en och samma säsong mer än de fem föregående åren sammantaget.

I Sverige finns från säsongen sex fall rapporterade, smittade i Serbien, Ungern och Nordafrika. Säsongen närmar sig nu sitt slut men det är viktigt att även i Sverige vara medveten om denna diagnos hos patienter som under säsongen, som vanligtvis sträcker sig från maj till och med november, vistats i sydöstra Europa och i Balkanländerna.

Italien klart flest fall men ett stort antal fall i stora delar av sydöstra Europa och i Balkanländerna

I ECDC:s senaste veckorapport över antalet rapporterade fall av WNF konstateras att det hittills i år har rapporterats 1503 fall. Klart flest fall har rapporterats från Italien (577) följt av Serbien (415), Grekland (311), Rumänien (277), Ungern (214) och en rad länder med mellan 1–53 fall per land i sydöstra Europa och Balkanländerna. WNV har även återfunnits hos hästar och/eller fåglar i ytterligare länder så långt norrut som Tyskland, men utan rapporterade fall hos människa. Det är möjligt att människor i fler länder/områden kan drabbas av West Nile feber under nästa sommarsäsong

Figur 1. Antal rapporterade fall av WNF i Europa under 2018 fram till och med vecka 42.

Antal rapporterade fall av WNF i Europa under 2018 fram till och med vecka 42

Källa: West Nile virus infection (ecdc.europa.eu)

PCR och serologi hos patienter med neuroinvasiv sjukdom och reseanamnes

Som sammanfattades i septembernumret av Diagnostikaktuellt kan West Nile-virus ge svår neuroinvasiv sjukdom upp till 14 dagar efter exposition. Vi påminner därför åter om vikten av att beakta denna diagnos hos patienter som har en reseanamnes omfattande sydöstra Europa och Balkanländerna. Tidigt i sjukdomsförloppet rekommenderas PCR som bör kompletteras med serologi redan under den första sjukdomsveckan.

Läs mer