Resistensbestämning för CMV, HSV 1 och 2 samt PCR för BKV, JCV, EBV, HHV-6, 7 och 8 upphör

Folkhälsomyndigheten upphör med genotypisk resistensbestämning för CMV, HSV 1 och 2 samt kvantifiering med realtids-PCR för BKV, JCV, EBV, HHV-6, 7 och 8.

Från och med 1 mars 2020 utför inte Folkhälsomyndigheten genotypisk resistensbestämning för CMV, HSV 1 och 2 samt kvantifiering med realtids-PCR av EBV, HHV-6, 7 och 8. Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är nationellt referenslaboratorium för herpesvirus. Under hösten/vintern har motsvarande metoder som Folkhälsomyndigheten idag utför etablerats på Sahlgrenska universitetssjukhuset som från och med 1 mars tillhandahåller dessa analyser. Realtids-PCR för EBV och HHV-6 utförs på flera mikrobiologiska laboratorier i Sverige.

Kvantifiering med realtids-PCR för BK- och JC-virus

Från och med den 1 april 2020 utför inte Folkhälsomyndigheten påvisning av BKV och JCV DNA med realtids-PCR teknik. Klinisk mikrobiologi vid Uppsala Akademiska Sjukhus är nationellt referenslaboratorium för BKV och JCV och erbjuder motsvarande kvantitativ realtids-PCR. Dessa analyser finns även tillgängliga på ett flertal kliniskt mikrobiologiska laboratorier i landet såsom Norrlands Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset (enbart BKV), Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinsk Service, Region Skåne. Betänk att kvantitativa realtids-PCR undersökningar kan variera något mellan olika laboratorier. Förändringen i värden vid ett sådant skifte, måste tolkas med försiktighet.