Alkoholpolitik

Läs mer

Lyssna
  • 1 kap. AL om definitioner.
  • 3 kap. AL om allmänna bestämmelser gällande försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.
  • 7 kap. 1-2 §§ AL om marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Förslag till alkohollag, Proposition 1994/95:89 (Riksdagen.se)
Avsnitt 5.1-5.2 Grunddragen i den svenska alkoholpolitiken (s. 39-40), Monopolen inom alkoholpolitiken (s. 41) och avsnitt 5.4 Marknadsföring av alkoholdrycker (s. 43).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 4.1-4.4 Den svenska alkoholpolitiken, Alkoholkonsumtionen i Sverige, Var kommer alkoholen ifrån? och Detaljhandelsmonopolet (s. 56-59).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Kapitel 10 Marknadsföring (s. 89-91) och författningskommentar till 7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker (s. 165).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 6.2 Alkoholdrycker samt författningskommentarer till 1 kap. 3 §, 5–10 §§ (s. 154-156).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Författningskommentar till 3 kap. Allmänna bestämmelser om försäljning (s. 157-158).

Proposition 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Riksdagen.se) [Länk borttagen 2023-03-14]
Avsnitt 3.1-9.4 i de delar som rör alkohol (s. 10-46).

Reglering av alkoglass m.fl. produkter, Proposition 2018/19:59 (Riksdagen.se)
Kapitel 4 Alkoholpolitiska utgångspunkter (s. 52-56) och kapitel 10 Marknadsföringsfrågor (s. 85-92).

KOVFS 2016:1 Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (Konsumentverket.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan