Mat och utrustning

Läs mer

Lyssna

8 kap. 14 § AL om serveringsutrymme för en tillståndshavare eller gemensamt för flera.

8 kap. 15 § AL om krav på serveringslokaler, köksutrustning och mat samt undantag från krav på matservering.

8 kap. 16 § AL om krav på brandsäkerhet gällande serveringslokaler.

8 kap. 17 § AL om vägran av serveringstillstånd.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Förslag till alkohollag, Proposition 1994/95:89 (Riksdagen.se)
Lokalprövning s. 64-65 och författningskommentar till 7 kap. 8 § (s. 104-105).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.1 Handläggningen av serveringstillstånd (s. 92-99).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.2 Cateringverksamhet (s. 99-101) och författningskommentar till 8 kap. 4 § (s. 166).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.3 Gemensamt serveringsutrymme (s. 101-103) och författningskommentar till 8 kap. 14 § (s. 169).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.4 Köksutrustning, matutbud och lokal (s. 103-106) och författningskommentar till 8 kap. 15-17 §§ (s. 169–170).

Föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Uppdaterad
Dela länk till frågan