Uppdaterad 17 april 2020

Undantag

Frågor och svar

 • Lyssna

  Det är alltid du som alkoholhandläggare som vid prövningen av ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag så att sökanden inte behöver skriva provet. Undantagen finns angivna i 10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov.

  • Sökanden har tidigare gjort provet och blivit godkänd och har ett giltigt tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  • Sökanden har högst tre år före en ny ansökan lämnas in godkänts på ett prov som minst motsvarar den nya ansökan.
  • Sökanden har ett serveringstillstånd i samma kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan och har kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta.
  • Sökanden har ett serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den inlämnade ansökan samt har flera års erfarenhet utan anmärkningar dokumenterade.

  Alkoholhandläggaren får bedöma "flera års erfarenhet" utifrån de handlingar som finns i ärendet. Detsamma gäller för formuleringen "utan anmärkningar". Formuleringen "flera års erfarenhet" bör omfatta den tillståndshavare som varit verksam så länge att det finns anledning att förmoda att personen har de kunskaper som krävs.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:56:24

 • Lyssna

  Det är du som alkoholhandläggare som avgör om sökanden behöver göra provet när den ansöker om tillfälligt serveringstillstånd. Enligt 10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov kan sökanden få möjlighet till undantag från att göra provet vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle. Dessa ansökningar kan exempelvis gälla en bröllopsfest eller annan familjehögtid där det krävs ett serveringstillstånd. Det kan också vara en större tillställning med kommersiella intressen som är arrangerad av en näringsidkare eller en förening.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:56:21