Faktaunderlag

Här listar vi de underlag som vi använt när vi tagit fram utbildningen Ledare som lyssnar.

Del 1

 • Ungdomar, fritid och hälsa. En forskningsöversikt och fritidens skydds- och riskfaktorer. Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsens skrifter. 2007:13.
 • Du behövs som vuxen: en inspirerande bok för dina samtal med barn och unga. Petter Iwarsson (2016) 
 • Folkhälsomyndigheten. Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? (2018)
 • När livet känns fel – Ungas upplevelser av psykisk ohälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2015)

Del 2

 • Ungdomar, fritid och hälsa, En forskningsöversikt och fritidens skydds- och riskfaktorer. Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsens skrifter. 2007:13.
 • NPF inom ishockey. Svenska Ishockeyförbundet (2015) 
 • En fritid för alla. Attention (2019) 
 • Du behövs som vuxen: en inspirerande bok för dina samtal med barn och unga. Petter Iwarsson. (2016) 
 • Fokusgrupper med unga om bemötande av ledare. Gullers grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. (2019) 
 • 1177 Vårdguiden

Del 3

 • Första hjälpen till psykisk hälsa. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa och Karolinska Institutet (2015) 
 • Hälsans bestämningsfaktorer: Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Background document to WHO: strategy paper for Europe. Copenhagen: World Health Organization, 1992.
 • 1177 Vårdguiden
 • Smith KP, Christakis NA. Social networks and health. Annu Rev Sociol. 2008;34:405-29.
 • Umberson D, Karas Montez J. Social relationships and health: A flashpoint for health policy. J Health Soc Behav. 2010;51(1_suppl):S54-S66.
 • Osher D, Cantor P, Berg J, Steyer L, Rose T. Drivers of human development: How - relationships and context shape learning and development1. Applied Developmental Science. 2018:1-31.
 • Gini G, Pozzoli T. Association between bullying and psychosomatic problems: A meta-analysis. Pediatrics. 2009;123(3):1059-1065.
 • Gini G, Pozzoli T. Bullied children and psychosomatic problems: A meta-analysis. Pediatrics. 2013;132(4):720-729.
 • Gini G, Pozzoli T, Lenzi M, Vieno A. Bullying victimization at school and headache: A meta‐analysis of observational studies. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2014;54(6):976-986.
 • Ryff CD. Psychological well-being revisited: advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom. 2014;83(1):10-28.
 • Talsma K, Schuz B, Schwarzer R, Norris K. I believe, therefore I achieve (and vice versa): A meta-analytic cross-lagged panel analysis of self-efficacy and academic performance. Learning and Individual Differences. 2017;61:136-50.
 • Schonfeld P, Brailovskaia J, Bieda A, Zhang XC, Margraf J. The effects of daily stress on positive and negative mental health: Mediation through self-efficacy. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2016;16(1):1-10.
 • Meilstrup C, Thygesen LC, Nielsen L, Koushede V, Cross D, Holstein BE. Does selfefficacy mediate the association between socioeconomic background and emotional symptoms among schoolchildren? Int J Public Health. 2016;61(4):505-12.
 • O'Connell, M. E., Boat, T., & Warner, K. E.. (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities.
 • Patel et al. The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet, 2018. Vol. 392, No. 10157
 • När livet känns fel – Ungas upplevelser av psykisk ohälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015)
 • Skolbarns Hälsovanor. Folkhälsomyndigheten (2018) 
 • Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Hammarström & Hensing (2008) 
 • Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten (2018) 
 • Dödsorsaksregistret. Socialstyrelsen (2018)

Del 4

 • Fokusgrupper med unga om bemötande av ledare. Gullers grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. (2019)
 • Att samtala med barn. Socialstyrelsen (2018) 
 • Du behövs som vuxen: en inspirerande bok för dina samtal med barn och unga. Petter Iwarsson. (2016) 
 • Intervjuer med ungdomar och workshop med ungdomar och socialsekreterare. Maskrosbarn (2017)
 • Bra bemötande av HBTQ personer. RFSL Stockholm på Uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa. (2018) 
 • Samtalstips – Framtagen i samarbete med KÄTS – Kunskapscentrum för ätstörningar. Frisk och Fri. 
 • Killar om svåra frågor: En genomgång av stödsamtal på Killfrågor.se under 2016 – vad vet vi om killars psykiska (o)hälsa? MÄN. För Jämställdhet. Mot Våld. Redefining Masculinity. (2017) 
 • Våga vara vuxen: Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. NSPH. (2018) 
 • 1177 Vårdguiden