Motiverande samtal om sexuell hälsa

Metodstöd i arbetet för säkrare sex

Denna webbplats vänder sig till dig som arbetar på en ungdomsmottagning, hiv/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler. Metodstödet består av en vägledande samtalsguide, tre spelfilmer samt utskrifter och kodade samtal från filmerna. Utskrifterna exemplifierar hur man kan arbeta med kvalitetssäkring. 

Metodstödet riktar sig också till personal inom skola, fritid och socialtjänstens olika verksamhetsområden samt till dig som finns i en ideell organisation, eller på annat sätt arbetar med folkhälsofrågor.

Bild på ung kvinna som deltar i motiverande samtal

Samtalsguide

På den här webbplatsen hittar du en samtalsguide som består av fjorton grundfrågor i tre delar. Guiden utforskar personens motivation, hinder och möjligheter för att öka förmågan till säkrare sex. Till varje del finns en exemplifierande film. 

Vad är motiverande samtal

Syftet med motiverande samtal (MI) är att väcka personens motivation till förändring. Samtalsledaren möter personen där den befinner sig och guidar personen med hjälp av dess egen berättelse. I Motiverande samtal är det av särskild vikt att känna igen, locka fram och förstärka personens så kallade förändringsprat.