Uppdaterad 15 juni 2018

Kvalitetssäkring

Som samtalsledare inom motiverande samtal kan du ladda upp inspelade samtal och få återkoppling kring vad/hur du kan vidareutveckla din kompetens. Kodning innebär att samtalet bedöms efter standardiserade mallar. 

Alla samtal i exempelfilmerna är kodade och du kan ta del av dem på sidan Utskrifter, kodning och protokoll.

Vad är kodning?

Kodning innebär att behandlarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade mallar. Efter ett godkännande från personen kan samtalsledaren spelar in sitt behandlande samtal och skicka eller e-posta ljudfilen till MIC Lab. Kodning ger exempelvis svar på frågor som "Hur mycket liknar den här behandlingen motiverande samtal?" och "Hur kan jag som behandlare bli bättre i tillämpningen av motiverande samtal?". Kodningen på MIC Lab genomförs med samma krav på noggrannhet som tillämpas vid forskning om motiverande samtal.

Varför kodning?

Principerna för genomförande av motiverande samtal är enkla att förstå och metoden kan därför ge sken av att vara lätt att lära och utföra. Motiverande samtal har dock visat sig vara svårare att lära sig än vad man från början trott. Emellertid har kodningsfeedback underlättat förvärvande och bibehållande av MI-kompetens. Studier talar för att enstaka studiedagar inte är tillräckligt utan att lärandet istället bör ske över en längre tid med hjälp av fortlöpande återkoppling på behandlarens prestationer. Sådan återkoppling sker bland annat med hjälp av kodning. Kodning av samtal har inneburit ett steg framåt för evidensbaserad samtalsmetodik.

Vem gör kodningen?

Kodningen görs i Sverige av MIC Lab som är beläget på Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Förutom att beställa ett kodningsprotokoll kan det vara bra med telefonåterkoppling. Du blir då uppringd av personal från kodningslabbet som ger feedback på i vilken grad samt hur du använt dig av motiverande samtal.

Läs mer om hur du ska göra för att beställa kodning

Kodning som metodstöd

För att inspirera till ökad kvalitetssäkring finns ett kodningsprotokoll samt hela dialogen från var och en av filmerna kodade och upplagda som PDF-dokument. Detta gör att du kan se hur experter skattat i vilken utsträckning samtalen i filmerna är förenliga med metoden motiverande samtal.

Textförfattare: Helena Lindqvist & Lars Forsberg, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Om du önskar beställa kodning kan du kontakta MIC Lab vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Telefontider: måndag till onsdag 9:00-12:00, torsdag 13:00-14:00. Övrig tid går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen eller att skicka e-post till MIC Lab.

Läs mer på MIC Labs hemsida