Kvalitetssäkring

Som samtalsledare inom motiverande samtal kan du ladda upp inspelade samtal och få återkoppling kring vad/hur du kan vidareutveckla din kompetens. Kodning innebär att samtalet bedöms efter standardiserade mallar.

Alla samtal i exempelfilmerna är kodade och du kan ta del av dem på sidan Utskrifter, kodning och protokoll.

Vad är kodning?

Kodning innebär att behandlarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade mallar. Efter ett godkännande från personen kan samtalsledaren spelar in sitt behandlande samtal och skicka eller e-posta ljudfilen till MIQA-gruppen. Kodning ger exempelvis svar på frågor som "Hur mycket liknar den här behandlingen motiverande samtal?" och "Hur kan jag som behandlare bli bättre i tillämpningen av motiverande samtal?". Kodningen på MIQA-gruppen genomförs med samma krav på noggrannhet som tillämpas vid forskning om motiverande samtal.

Varför kodning?

Principerna för genomförande av motiverande samtal är enkla att förstå och metoden kan därför ge sken av att vara lätt att lära och utföra. Motiverande samtal har dock visat sig vara svårare att lära sig än vad man från början trott. Emellertid har kodningsfeedback underlättat förvärvande och bibehållande av MI-kompetens. Studier talar för att enstaka studiedagar inte är tillräckligt utan att lärandet istället bör ske över en längre tid med hjälp av fortlöpande återkoppling på behandlarens prestationer. Sådan återkoppling sker bland annat med hjälp av kodning. Kodning av samtal har inneburit ett steg framåt för evidensbaserad samtalsmetodik.

Vem gör kodningen?

Kodningen görs av MIQA-gruppen som är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi, som i sin tur är en del av Centrum för psykiatriforskning, en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Förutom att beställa ett kodningsprotokoll kan det vara bra med telefonåterkoppling. Du blir då uppringd av personal från kodningslabbet som ger feedback på i vilken grad samt hur du använt dig av motiverande samtal.

Mer om hur du ska göra för att beställa kodning (miqagruppen.org)

Kodning som metodstöd

För att inspirera till ökad kvalitetssäkring finns ett kodningsprotokoll samt hela dialogen från var och en av filmerna kodade och upplagda som PDF-dokument. Detta gör att du kan se hur experter skattat i vilken utsträckning samtalen i filmerna är förenliga med metoden motiverande samtal.

Om du önskar kontakta MIQA-gruppen är du välkommen att mejla dem på e-postadress: miqagruppen@cns.ki.se

Mer på MIQA-gruppens webbplats (miqagruppen.org)