Uppdaterad 3 december 2020

Laboratorier

Här listas Nationella Referenslaboratorier (NRL) 1-37 samt Kliniska Laboratorier A-Y. När man klickar på/öppnar något av dessa laboratorier får man en ny text med kontaktuppgifter etc samt pdf för uppdragsbeskrivning NRL alternativt länkar till de kliniska laboratorierna. Dessutom anges sist för varje sådant lab en rad av formen.

Till information om kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Nationella referenslaboratorier för:

Kontakt­uppgifter, provtagnings­anvisningar och leverans­adresser:

Kliniska mikrobiologiska laboratorier i Sverige

Logotyp för SLIM