Mikrobiologi & laboratorieanalyser

Diagnostikaktuellt

Informationsbrev om diagnostik:
Diagnostikaktuellt

E-remiss coronavirus SARS-CoV-2

Från och med 28 februari ska e-remiss användas för beställning av laboratorieanalys av SARS-CoV-2.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Längre svarstider för diagnostiska analyser

Med anledning av en oförutsägbar framtida sjuk­från­varo, ändrat prov­inflöde och ändrade fråge­ställningar till det mikro­biologiska laboratoriet på Folkhälso­myndigheten, kommer vi inte att kunna hålla de analys­tider som idag finns angivna på webbplatsen.

Det här gäller främst serologiska analyser. I de fall ett svar på en serologisk analys önskas samma vecka, rekommenderas en telefon­kontakt med laboratoriet, via kundtjänst telefon 010-205 24 44, så att vi kan prioritera mellan analyser.

Frågor om våra tjänster?

Laboratoriepersonal
Kundtjänst mikrobiologi för laboratoriepersonal

Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

Privatpersoner
hänvisas till 1177 Vårdguiden

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan