Uppdaterad 13 januari 2020

NRL för flavivirus har infört kombinerad analys för dengue- och chikungunyavirus

Vid beställning av denguevirus, kommer även chikungunyavirus att analyseras och tvärtom.

Dengue- och chikungunyainfektion är svåra att skilja kliniskt. Båda dessa virus cirkulerar samtidigt i många tropiska länder. Deras förekomst ökar för varje år och utan laboratoriediagnostik är det svårt att skilja sjukdomarna från varandra. I Sverige finns det en underdiagnostik av chikungunyavirus vid klinisk misstanke om denguefeber, vilket framkom när Folkhälsomyndigheten under vintersäsongen 2018/2019 analyserades alla prover med frågeställningen denguefeber även för chikungunya.

Läs mer: Underdiagnosticering av chikungunya hos svenska resenärer från Thailand

Av de anledningarna införde NRL för Flavivirus vid Folkhälsomyndigheten från årsskiftet en kombinerad analys för dessa virus. Det innebär att vid beställning av denguevirus, kommer även chikungunyavirus att analyseras och tvärtom. Två olika paket för PCR respektive serologi skapas med ett anpassat pris. Det kommer fortfarande vara möjligt att beställa enskilda analyser men det måste i så fall tydligt anges i informationsrutan på remissen.

Niklas Edner,
Specialistläkare, ledare av NRL för flavivirus
niklas.edner@folkhalsomyndigheten.se
Telefon 010 205 21 60

Avgifter fr.o.m. 2020-01-01

AnalysAvgift
Kombinerad analys Chikungunyavirus/Denguevirus (nukleinsyrepåvisning) 2495 SEK
Kombinerad analys Chikungunyavirus/Denguevirus IgM och IgG (ELISA och IF) 2320 SEK
Denguevirus IgG (IF) 475 SEK
Denguevirus IgM (ELISA) 1155 SEK
Denguevirus NS1- antigen (snabbtest) 670 SEK
Denguevirus, typning med PCR-teknik 1995 SEK
Denguevirus, (nukleinsyrapåvisning) 1995 SEK
Chikungunyavirus IgG (IF) 475 SEK
Chikungunyavirus IgM (ELISA) 1165 SEK
Chikungunyavirus (nukleinsyrepåvisning) 1995 SEK
Logotyp