Underdiagnosticering av chikungunya hos svenska resenärer från Thailand

Runt 350 000 svenskar reser årligen till Thailand, främst under vintern. För de som kommer hem med feber, utslag och uttalad ledvärk är det viktigt att tänka på chikungunyavirus som möjlig orsak till symptomen.

Under vintersäsongen 2018/2019 har Thailändska myndigheter rapporterat om ett utbrott av chikungunyavirus (CHIKV) i hela landet med tyngdpunkt på de södra delarna av landet, dit många svenska resenärer beger sig. Utbrottet pågår fortfarande, men är i avtagande.

Chikungunya, en viktig differentialdiagnos till denguefeber

CHIKV cirkulerar i samma länder som denguevirus (DENV) och kan i likhet med DENV ge feber, utslag och muskelvärk. I regel har chikungunyavirusinfektion, ett milt och övergående förlopp men hos en del individer utvecklas ledvärk som kan kvarstå under en lång tid.

De senaste årens stora utbrott av denguefeber har medfört en ökat medvetenhet om DENV och till Folkhälsomyndigheten kommer betydligt fler analysförfrågningar för DENV än för CHIKV. En diskrepans som blev tydlig i samband med utbrottet av CHIKV i Thailand och som väckte frågan om underdiagnostik av CHIKV.

För att öka kunskapen avseende förekomst av CHIKV vid misstanke om denguefeber har vi analyserat prover med frågeställningen denguefeber för chikungunya. De prover som analyserats inkom till laboratoriet under vintersäsongen 2018 samt fram till och med april 2019.

Chikungunya i Thailand 2018-2019, speglat i svenska resenärer

Under perioden december 2018 till och med april 2019 har Folkhälsomyndigheten konstaterat CHIKV i prov från 48 svenska resenärer, vilket är betydligt fler än föregående säsonger. Den absoluta majoriteten (67 %) har smittats i Thailand, men på många remisser framgår inte smittland. Under samma period vintersäsongen året innan diagnosticerades tre fall.

Elva av de 48 CHIKV-positiva proverna hittades med den utökade diagnostiken, vilket tyder på att chikungunyavirusinfektion kan vara underdiagnosticerat hos hemvändande resenärer. Då arbovirusinfektioner ofta är svåra att skilja kliniskt, ser Folkhälsomyndigheten nu över möjligheten att införa analyspaket för arbovirus baserat på symtom och reseanamnes.

Cirkulerar i de flesta tropiska länder och under sommarsäsongen från och till även i Europa

DENV och CHIKV cirkulerar i de flesta tropiska länder och rapporter om spridningen har ökat för varje år. I den senaste rapporten från ECDC (17 maj 2019) konstateras att spridningen av CHIKV på den amerikanska kontinenten är omfattande med ett flertal länder som rapporterar fall under 2019, samma gäller för den afrikanska kontinenten liksom Sydostasien. Brasilien och den Demokratiska Republiken Kongo har rapporterat det största antalet fall. Inga utbrott finns rapporterade från Australien och Stilla-havs-området under den senaste perioden.

Människor smittas via bett från myggor av Aedes-släktet som är dagaktiva och trivs nära bebyggelse. Aedes albopictus finns etablerade i södra Europa och Aedes egypti på Madeira. Under sommarmånaderna har det under de senaste åren återkommande rapporterats om lokal smittspridning av dessa virus i olika delar av södra Europa varför det är viktigt att beakta dessa diagnoser säsongsvis även hos europeiska resenärer.

Figur 1. Antal dengue- och chikungunya-frågeställningar inkomna till Folkhälsomyndigheten 2015-2018.

Antal dengue- och chikungunya-frågeställningar inkomna till Folkhälsomyndigheten 2015-2018

Figur 2. Antalet positiva fynd av chikungunya 2015-2019.

Antalet positiva fynd av chikungunya 2015-2019

Läs mer