SmiNet

Välkommen till SmiNet

I SmiNet anmäler vården fall av smittsamma sjukdomar. Systemet används också av smittskydds­enheterna för att handlägga konstaterade fall och andra smittskydds­ärenden och av Folkhälso­myndigheten för att följa sjukdoms­förekomsten.

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Sjunet (inera.se)

SmiNet är i drift

Om SmiNet

SmiNet ägs av Folkhälso­myndigheten och landets smitt­skydds­enheter. I SmiNet anmäls och handläggs fall av smittsamma sjukdomar.

Om anmälan

Läkare som diagnosticerar fall av vissa sjukdomar ska anmäla dessa till SmiNet.

Kontakt och support

Problem med inloggning eller annat? Här får du hjälp och support.

Sjukdomsstatistik

De fall av smittsamma sjukdomar som anmäls genom SmiNet blir underlag för statistik.