SmiNet Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Välkommen till SmiNet

I SmiNet anmäler vården fall av smittsamma sjukdomar. Systemet används också av smittskydds­enheterna för att handlägga konstaterade fall och andra smittskydds­ärenden och av Folkhälso­myndigheten för att följa sjukdoms­förekomsten.

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Läs mer om Sjunet

Sminet är i drift

Aktuellt

25 oktober 2021
Information om öppettider

Om SmiNet

SmiNet ägs av Folkhälso­myndigheten och landets smitt­skydds­enheter. I SmiNet anmäls och handläggs fall av smittsamma sjukdomar.

Läs mer om SmiNet

Om anmälan

Läkare som diagnosticerar fall av vissa sjukdomar ska anmäla dessa till SmiNet.

Läs mer om anmälan

Kontakt och support

Problem med inloggning eller annat? Här får du hjälp och support.

Kontakt och support

Sjukdomsstatistik

De fall av smittsamma sjukdomar som anmäls genom SmiNet blir underlag för statistik.

Läs mer om sjukdomsstatistik