Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen enbart är delvis tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Folkhälsomyndighetens webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan under rubriken "Innehåll som inte omfattas av lagen", kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är enbart delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt enbart delvis tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vi presenterar mycket data på webbplatsen i form av diagram. Vi strävar alltid efter att ge alternativ till dessa, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text. Det finns däremot diagram som interaktivt genereras av tredjepartsverktyg som inte ger dessa alternativ. Vi jobbar på att förändra detta genom bland annat kravställning gentemot våra leverantörer.
 • En del av det tidigare videomaterialet på webbplatsen är inte syntolkat, bland annat inspelade föreläsningar. Vi strävar efter att integrera syntolkning i manus och utbilda vår personal om vikten av att syntolka filmer. I alla nya filmer som produceras har vi som riktlinje att centralt innehåll i filmerna syntolkas av en speakerröst.
 • Felmeddelanden i formulären uppfattas i nuläget inte av skärmläsare. Enskilda formulärobjekt uppfattas med skärmläsare, men inte grupperingen av formulärobjekten och dess tillhörighet till rubriken för gruppen. Ska åtgärdas.
 • Felmeddelanden i vissa formulär kan vara svåra att upptäcka med skärmläsare. Därav kan användare gå miste om information om vad som behöver korrigeras. Ska åtgärdas
 • Vi har sedan 23 september 2018 haft ambitionen att alla dokument vi publicerar på webbplatsen ska vara tillgängliga så långt det är möjligt. Om du hittar ett dokument som inte är fullt tillgängligt ombeds du kontakta oss.
 • På sidor med publikationer finns en funktion inköpt från Issuu där man kan bläddra i publikationen. Denna är inte tillgänglig, men det finns på samma sida en tillgänglig pdf av publikationen som alternativ.
 • På sidan med analyser om covid-19 uppdateras dagligen ett antal rapporter som kommer från ett system som inte är tillgängligt. Vi arbetar på att finna en lösning som gör dem tillgängliga. Du som önskar en tillgänglig version ombeds kontakta oss.
 • Tekniken bakom statistikdatabasen Folkhälsodata tillhandahålls av Statistiska centralbyrån och är inte helt tillgänglig. SCB arbetar på att förbättra tillgängligheten och beräknar lansera en ny version i december 2020.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vi presenterar mycket data på webbplatsen i form av diagram. Vi strävar alltid efter att ge alternativ till dessa, exempelvis genom tabeller och sammanfattningar i text. Det finns däremot diagram som interaktivt genereras av tredjepartsverktyg som inte ger dessa alternativ. Vi jobbar på att förändra detta genom bland annat kravställning gentemot våra leverantörer.
 • Kontrast mellan vissa formulärobjekts ramar och bakgrunden ligger under det godkända värdet och kan bli svår att urskilja. Ska åtgärdas.
 • Felmeddelanden i vissa formulär kan vara svåra att upptäcka med nedsatt syn. Därav kan användare gå miste om information om vad som behöver korrigeras. Ska åtgärdas.
 • På sidor med publikationer finns en funktion inköpt från Issuu där man kan bläddra i publikationen. Denna är inte tillgänglig, men det finns på samma sida en tillgänglig pdf av publikationen som alternativ.
 • På sidan med analyser om covid-19 uppdateras dagligen ett antal rapporter som kommer från ett system som inte är tillgängligt. Vi arbetar på att finna en lösning som gör dem tillgängliga. Den som önskar en tillgänglig version ombeds kontakta oss.
 • Tekniken bakom statistikdatabasen Folkhälsodata tillhandahålls av Statistiska centralbyrån och är inte helt tillgänglig. SCB arbetar på att förbättra tillgängligheten och beräknar lansera en ny version i december 2020.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Vissa diagram kan vara svåra att utskilja för användare med nedsatt färgseende. Vi har interna riktlinjer kring att särskilja data i diagram med annat än bara färg, och jobbar på att sprida denna kunskap bland alla som skapar innehåll till webbplatsen.
 • Kontrast mellan vissa formulärobjekts ramar och bakgrunden ligger under det godkända värdet och kan bli svår att urskilja. Ska åtgärdas.

Problem vid användning utan hörsel

 • Ett femtiotal äldre filmer, främst inspelade seminarier och konferenser, saknar undertexter. Vi har för avsikt att texta alla nya filmer vi publicerar och arbetar för att även äldre filmer antingen fasas ut eller textas.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Ett femtiotal äldre filmer, främst inspelade seminarier och konferenser, saknar undertexter. Vi har för avsikt att texta alla nya filmer vi publicerar och arbetar för att även äldre filmer antingen fasas ut eller textas.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • I vissa statistikdatabaser, lösningar som ligger utanför huvudsakliga webbplatsen, finns reglage som kan vara svåra att styra för användare med nedsatt finmotorik.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är enbart delvis tillgängligt, men undantas enligt § 2 förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020.
 • Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2020 och är formellt godkänd av Nilla Selsmo, enhetschef för enheten för digitala kanaler och produktion.

Granskningsmetod

Granskningsrapport (PDF, 5,2 MB)

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2020.