Tillgänglighet för Folkhälsomyndighetens webbplats

Lyssna

Folkhälsomyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur folkhalsomyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folkhalsomyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i tillgänglighet

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

 • Det finns filmer som saknar syntolkning.
 • Vid felmeddelanden i formulär saknas förslag på hur felen kan rättas till.
 • Det förekommer flera tabeller där tabellrubriker inte är uppmärkta. Det förekommer också att tabellrubriker har fel omfång inställt vilket gör att kolumnrubriker misstolkas för radrubriker och tvärt om.
 • Det förekommer att länkar inte är grupperade som listor.
 • Det förekommer att knappar i videospelare har engelska namn vilket kan bli svårt att förstå med uppläsande hjälpmedel.
 • Det går inte att förstå vad som händer med play-knappar som är kopplade till visualisering, till exempel diagram. Skärmläsare får inte veta vad som spelas upp.
 • På diagram och kartor finns det information som endast går att nå med hover med musen, med navigering med tangentbord och uppläsande hjälpmedel går det inte att nå informationen.
 • Det finns filtreringsval som inte går att nå med tangentbord, dessa är kopplade till filtrering av diagram och kartor.
 • I kartor finns det knappar för att flytta och förstora, knapparna är endast nåbara med mus och går inte att nå med tangentbord.
 • Det förekommer att sidor, knappar och länkar som är på andra språk än svenska inte är uppmärkta på andra språk vilket gör att uppläsningen kan bli svår att förstå.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Det förekommer diagram som har låg kontrast och därför kan vara svåra att se.
 • Det förekommer låga kontraster på text i bild och text i film.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer flera diagram där enda sättet att urskilja informationen är via färg.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

 • Det finns flera filmer som helt eller delvis saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • På diagram och kartor finns det information som endast går att nå med hover med musen, med navigering med tangentbord och andra hjälpmedel går det inte att nå informationen.
 • Det finns filtreringsval som inte går att nå med tangentbord, dessa är kopplade till filtrering av diagram och kartor.
 • I kartor finns det knappar för att flytta och förstora, knapparna är endast nåbara med mus och går inte att nå med tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid felmeddelanden i formulär saknas det förslag på hur felen kan rättas till.

Oskäligt betungande anpassning

Folkhälsomyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Attribut för språkförändring

Kriteriet att språkförändringar ska kodas med lang-attribut försöker vi efterleva så långt som möjligt. I redaktionellt material är det dock svårt att hitta varje språkförändring. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla dessa systematiskt. Vi kommer att arbeta successivt med att lägga in språkkoder allteftersom vi hittar förekomster, men inte lägga våra begränsade resurser på att kamma igenom allt innehåll. Dels bedömer vi att olägenheten vid varje förekomst inte är ett oöverstigligt tillgänglighetshinder, dels tror vi att det inom inte alltför lång tid kommer att finnas funktioner i skärmläsare som automatiskt kan upptäcka de flesta språkförändringarna och anpassa uttal efter detta.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Vissa filmer som är publicerade före 23 september 2020.
 • Vissa dokument som är publicerade före 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av folkhalsomyndigheten.se.

WCAG Networks (wcagnetworks.com)

 • Senaste bedömningen gjordes den 21 april 2023.
 • Webbplatsen publicerades den 18 april 2023.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 30 maj 2023.