Om SmiNet

Anmälningssystemet SmiNet är utvecklat, ägs och finansieras gemensamt av Folkhälso­myndigheten och landets smittskydds­enheter. Samtliga Sveriges smittskydds­enheter är anslutna till systemet liksom de mikro­biologiska laboratorierna samt tusentals vårdenheter. Folkhälso­myndigheten ansvarar för drift, support, förvaltning samt utveckling av systemet.

Enligt smittskyddslagen ska behandlande läkare, läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och läkare som utför obduktion, som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla detta till smittskydds­läkaren i den region där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet samt till Folkhälsomyndigheten. Anmälningarna skickas enklast in via SmiNet.

SmiNet är det system som alla landets smittskyddsläkare, smittskydds­enheter och Folkhälsomyndigheten använder gemensamt för att övervaka de 60-tal sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Systemet underlättar arbetet med att handlägga anmälda fall, utbrott och andra smittskydds­ärenden. Genom att läkare och laboratorier i Sverige anmäler fall av smittsamma sjukdomar till SmiNet kan regionernas smittskydds­enheter och Folkhälso­­myndigheten följa det epidemiologiska läget av olika sjukdomar både lokalt och nationellt. Det gör att utbrott kan upptäckas tidigt och att åtgärder kan vidtas.