Sjukdomsstatistik

De fall som anmäls genom SmiNet sammanställs och analyseras av Folkhälsomyndigheten och respektive smittskyddsenhet.

Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över fall av anmälnings­pliktiga sjukdomar på sin webbplats. Statistiken hämtas från SmiNet och uppdateras en gång per månad, den 8:e. Eftersom SmiNet är en föränderlig databas kan antalet fall justeras både uppåt och nedåt när statistiken uppdateras. Statistiken över smittsamma sjukdomar är uppdelad på bland annat region, år, ålder, kön och smittland. 

Sjukdomsstatistik på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du har frågor om beställning av data från SmiNet kan du kontakta Folkhälsomyndigheten på info@folkhalsomyndigheten.se.