Frågor och svar om SmiNet

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om SmiNet. Sidan uppdateras kontinuerligt med flera frågor och svar.

Vanliga frågor om inloggning

Lyssna

Vi rekommenderar att du i första hand använder Chrome och då helst en senare version. Även Edge går bra att använda, och då från version 79 som är baserad på chromium.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Prova i första hand följande steg om du inte kan logga in till SmiNet:

 1. Kontrollera om det är någon driftstörning i SmiNet, under Driftinfo och nyheter
 2. Använd i första hand webbläsaren Chrome och då helst en senare version. Även Edge går bra att använda, och då från version 79 som är baserad på chromium.
 3. Prova att tömma historiken i din webbläsare (cachen). Tryck ctrl + shift + delete när du är i webbläsaren så öppnas en ruta för detta. Starta sedan om webbläsaren och försök att logga in igen.
 4. Fråga dina kollegor om de har samma problem.
 5. Kontakta SmiNet-supporten och förklara ditt problem. Ange ditt användarnamn (hsa-id eller gruppkontoinlogging), tidpunkt och beskriv vad du försökte göra och vad som gick fel. Bifoga gärna skärmklipp som visar problemet. Men tänk på att skärmklippet INTE får innehålla känsliga personuppgifter.

Skicka mejl till: sminet@folkhalsomyndigheten.se

Driftinfo och nyheter

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Innan du kontaktar SmiNet-supporten på Folkhälsomyndigheten behöver du undersöka följande för att vara säker på att det inte är ett regionalt IT-problem:

 1. Fungerar andra system via Sjunet när du loggar in med SITHS eID?
 2. Har dina kollegor samma problem som du?
 3. Kontakta din regionala IT-enhet och fråga om Sjunet och eventuella driftsproblem. Din IT-enhet har möjlighet att kontakta Sjunet-leverantör för hjälp med felsökning.

Kvarstår problemen efter regional felsökning kontaktas SmiNet-supporten.
Ange kontaktuppgifter, när och hur problemet uppstår samt beskriv noggrant resultaten från punkterna 1-3 ovan. Bifoga gärna skärmklipp som visar problemet. Men tänk på att skärmklippet INTE får innehålla känsliga personuppgifter.

Skicka mejl till: sminet@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du uppfattar något som du tror är ett tekniskt fel i SmiNet, exempelvis en knapp som inte fungerar, att det tycks vara fel i data som visas eller att du har problem att göra en manuell labbanmälan, prova med följande steg:

 1. Kontrollera om det är någon driftstörning i SmiNet, under Driftinfo och nyheter
 2. Använd i första hand webbläsaren Chrome och då helst en senare version. Även Edge går bra att använda, och då från version 79 som är baserad på chromium.
 3. Prova att tömma historiken i din webbläsare (cachen). Tryck ctrl + shift + delete när du är i webbläsaren så öppnas en ruta för detta. Starta sedan om webbläsaren och försök att logga in igen.
 4. Fråga dina kollegor om de har samma problem.
 5. För att rapportera fel följer du instruktionerna du hittar på felanmälan.
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du hittar manualer och information som stöd vid anmälan på sidan Om anmälan

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du ska i första hand logga in med SITHS eID. Dina behörigheter hämtas från HSA-katalogen.

Om du inte kan använda SITHS eID får du använda ett gruppkonto. Du loggar då in med användar­namn och lösenord som du får från smittskydds­enheten i din region.

Smittskyddsenheter (slf.se)

Mer utförlig information om inloggning och klinisk anmälan:

Användarmanual – Klinisk anmälan i nya SmiNet (PDF, 2 MB)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du ska i första hand logga in med SITHS eID.

Om du inte kan använda SITHS eID får du använda ett gruppkonto.

För inloggningsuppgifter, kontakta Folkhälsomyndigheten:

sminet@folkhalsomyndigheten.se

Mer detaljerad information:

Användarmanual – Manuell laboratorieanmälan till SmiNet (PDF, 1023 kB)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

För att få tillgång till SITHS eID måste du vända dig till din lokala SITHS-organisation.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan testa ditt SITHS eID via Inera.

Testa SITHS ID (minasidor.siths.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns möjlighet att skicka in anmälan på papper utan att logga in i SmiNet. Använd endast den funktionen om du inte kan logga in via SITHS eID eller gruppinloggning, samt om SmiNet inte kan nås!

Anmälnings­formulär finns för både klinisk anmälan och paragrafanmälan. Formulären är i PDF-format och måste skrivas ut, fyllas i och sedan postas till smittskyddsläkaren i din region.

Observera att en anmälan på papper försenar anmälan och innebär extraarbete. Det blir alltid säkrare om informationen matas in så nära källan som möjligt.

Anmäl klinisk- och paragrafanmälan på papper utan inloggning (Via Sjunet):

Välkommen till Sminet (sminet3-prod.sminet.sjunet.org)

Anmäl klinisk- och paragrafanmälan på papper utan inloggning (övriga användare, utanför Sjunet):

Välkommen till Sminet (sminet3-prod.sminet.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns inget krav på att ha ett vårdmedarbetaruppdrag för att logga in i SmiNet.

För laboratorieanmälningar har vårdmedarbetaruppdrag ingen som helst betydelse, men för övriga anmälningar kommer du få den vårdenhet som vårdmedarbetaruppdraget är knutet till förvalt i anmälan.

Har du inte ett vårdmedarbetaruppdrag måste du istället manuellt välja vårdenhet i anmälan.

 • Tryck på knappen ”Välj din vårdenhet” under sektionen ”Behandlande läkare” längst ner i anmälan.

Du kan även manuellt ställa in en förvald vårdenhet.

 • Tryck på knappen ”Välj förvald vårdenhet” som visas på sidan du kommer till direkt efter inloggning.

Du kan kontakta den HSA-ansvarige på din vårdenhet för att uppdatera, ta bort eller lägga till vårdmedarbetaruppdrag.

Notera att det inte spelar någon roll vilken typ av vårdmedarbetaruppdrag du har. Uppdraget är enbart till för att du ska få aktuell vårdenhet förvald inne i anmälan.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har mer än ett vårdmedarbetaruppdrag när du loggar in i SmiNet kommer du att se en lista över de vårdmedarbetaruppdrag du har.

För laboratorieanmälningar har vårdmedarbetaruppdrag ingen som helst betydelse, dvs det spelar det ingen roll vilket du väljer, men för övriga anmälningar gäller följande:

 • Välj det uppdrag där du jobbar just nu när du gör anmälan, för att anmälan ska få rätt vårdenhet.
 • Vill du senare anmäla från ett annat vårdmedarbetaruppdrag behöver du logga ut och in igen för att välja det uppdraget.

Om inget vårdmedarbetaruppdrag stämmer har det enligt ovan ingen betydelse för laboratorieanmälningar, men för övriga anmälningar gäller följande:

 • Välj ändå något av dem som finns och ändra sedan vårdenhet längst ner i anmälan genom att trycka på knappen ”Byt felaktig vårdenhet” under sektionen ”Behandlande läkare”.
 • Du kan även manuellt ställa en förvald vårdenhet genom att trycka på knappen ”Välj förvald vårdenhet” som visas på sidan du kommer till direkt efter inloggning.
 • Om du har kvar vårdmedarbetaruppdrag som är avslutade, kontakta den HSA-ansvarige på respektive vårdenhet för att ta bort dem i HSA-katalogen. Om du efter detta har färre än två uppdrag behöver du inte välja vårdmedarbetaruppdrag vid inloggning.
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har mer än ett vårdmedarbetaruppdrag när du loggar in i SmiNet kommer du att se en lista med de vårdmedarbetaruppdrag som du har.

 • Har du valt att logga in som handläggare på en Smittskyddsenhet spelar det ingen roll vilket vårdmedarbetaruppdrag du väljer i listan. (Det finns nämligen inget vårdmedarbetaruppdrag kopplat till din smittskyddsenhet.)

SmiNet tittar inte på vilket vårdmedarbetaruppdrag du har valt när du loggar in som SME-handläggare. Systemet kontrollerar bara att det HSA-ID som är kopplat till ditt SITHS eID ger dig behörighet att logga in som SME-handläggare.

Har du ändå problem?

 • Kontrollera med en administratör på ditt smittskydd att din användare är upplagd, är aktiv och har rätt roll(er).
 • Om du har kvar vårdmedarbetaruppdrag som är avslutade, kontakta den HSA-ansvarige på respektive vårdenhet för att ta bort dem i HSA-katalogen. Om du efter detta har färre än två uppdrag behöver du inte välja vårdmedarbetaruppdrag vid inloggning.
Uppdaterad
Dela länk till frågan