Kontakt och support

Problem med inloggning eller annat? Här får du hjälp och support.

Vad ska jag anmäla – och hur?

Här hittar du information om hur du gör en anmälan till SmiNet och annat stödmaterial och blanketter: Om anmälan.

Patientfrågor och inskickade anmälningar

Behöver du stöd i handläggningen av ett misstänkt eller bekräftat fall av en anmälningspliktig sjukdom? Har du frågor om smittspårning eller anmälningar du har skickat in? Kontakta smittskyddsenheten i din region.

Tänk på att aldrig skicka känslig information via e-post!

Problem med att komma in i SmiNet?

Saknar du ett SITHS-kort/eTjänstekort för inloggning? Vänd dig till din lokala SITHS-organisation/eTjänstekortsförvaltning

Arbetar du inom vården och har frågor om inloggningsuppgifter? Kontakta i första hand smittskyddsenheten i din region.

Om du arbetar du på en smittskyddsenhet eller ett laboratorium och har frågor om åtkomst till SmiNet: kontakta Folkhälsomyndigheten på sminet@folkhalsomyndigheten.se.

Tänk på att aldrig skicka känslig information via e-post!