Rapportering av fel i SmiNet

För att effektivt kunna planera och prioritera utvecklingsarbeten behöver vi få strukturerad information om upplevda fel samt förslag på förbättringar.

OBS! Om du inte kan nå SmiNet och det inte är ett planerat driftstopp – hör av dig direkt till sminet@folkhalsomyndigheten.se och skriv "SmiNet går ej att nå" i ämnesraden.

Formulär för upplevda fel

Gör så här:

  1. Öppna det förifyllda mejlet 'Felanmälan'. Om du inte kan öppna det förifyllda mejlet med din mejlklient, kopiera istället rubrikerna i exemplet nedan och skicka in till sminet@folkhalsomyndigheten.se.
  2. Skriv 'Felanmälan' i ämnesraden följt av något eller några ord som sammanfattar felet/förslaget.
  3. Svara på alla frågor så utförligt som möjligt.
  4. Mejla informationen till sminet@folkhalsomyndigheten.se

Ditt mejl kommer att hanteras så fort som möjligt och du kommer att få en bekräftelse på att ditt mejl har kommit fram.

Tänk på att

  • Titta i användarmanualen för att se om den kan underlätta felsökning.

Exempel på hur ett fel kan beskrivas med hjälp av frågorna

1. Beskriv i en mening vad som är fel.
När jag försöker skapa en daganteckning inne i ett fall klagar systemet på att vissa fält är obligatoriska trots att de inte står som det.

2. Beskriv steg för steg var du var och vad du gjorde i systemet innan och fram till att felet uppstod? Ange anrop-id ifall du får ett systemfelsmeddelande. Bifoga om möjligt skärmdumpar där hela skärmen syns (obs! maskera personuppgifter).
- Går in på Fall och sen Ny daganteckning.
- Väljer E-post som typ av daganteckning.
- Fyller in valfritt på alla andra obligatoriska fält.
- Klickar på Slutsignera och Bekräfta.

3. Beskriv datum och klockslag för när felet uppstår.
16/9, kl. 10:01.

4. Beskriv hur du anser att systemet borde fungera.
När jag klickar på Spara som utkast ska daganteckningen sparas.

5. Uppstår samma fel om du testar igen? Utveckla svaret om möjligt.
Ja, har hänt varje gång jag testar.

6. Upplever dina kollegor samma fel? Utveckla svaret om möjligt.
Bad min kollega att göra samma steg och hon upplevde inte samma problem.

7. Har du förslag på hur man kan göra det du vill göra, men på ett annat sätt?
Nej

8. Beskriv vad felet ger för konsekvenser.
Går inte att skapa en daganteckning och jag kommer inte vidare.

9. Kontaktperson som kan svara på eventuella följdfrågor om felet.
Kalle Karlsson, kalle.karlsson@regionx.se

10. Övrig information som kan underlätta vår felsökning?
Har testat att starta om samt rensat cachen.