Skicka förbättringsförslag om SmiNet

För att effektivt kunna planera och prioritera utvecklingsarbeten behöver vi få strukturerad information på förslag på förbättringar.

Formulär för förbättringsförslag

Gör så här:

  1. Öppna det förifyllda mejlet 'Förbättringsförslag'. Om du inte kan öppna det förifyllda mejlet med din mejlklient, kopiera istället rubrikerna i exemplet nedan och skicka in till sminet@folkhalsomyndigheten.se.
  2. Skriv 'Förbättringsförslag' i ämnesraden följt av något eller några ord som sammanfattar förslaget.
  3. Svara på alla frågor så utförligt som möjligt.
  4. Mejla informationen till sminet@folkhalsomyndigheten.se

Ditt mejl kommer att hanteras så fort som möjligt och du kommer att få en bekräftelse på att ditt mejl har kommit fram.

Exempel på hur en förbättring kan beskrivas med hjälp av frågorna

1. Beskriv ditt behov generellt. Beskriv gärna den användarvy/sektion/fält som berörs.
Jag tycker att det vore bättre ifall man kunde öppna upp flera fall på samma gång inne på Makulerade fall-fliken.

2. Beskriv hur du skulle vilja att systemet fungerar. Bifoga om möjligt skärmdumpar där hela skärmen syns (obs! maskera personuppgifter).
- Att man kan klicka i flera rader på samma gång och öppna dessa med ett knapptryck.
- Att man kan välja en knapp för "Markera alla".
- Alla man valt öppnas sen upp i nya flikar (se beskrivning i bifogad bild).

3. Beskriv hur det fungerar idag.
I dagsläget kan man endast öppna upp ett makulerat fall i taget.

4. Beskriv hur den här ändringen skulle underlätta ditt jobb?
Då mitt dagliga jobb endast består av att öppna och stänga makulerade fall skulle ändringen bespara mig många arbetstimmar.

5. Beskriv om möjligt vilka andra som även skulle beröras av förbättringsförslaget.
Personer på SME som arbetar med fall.

6. Kontaktperson som kan svara på eventuella följdfrågor om förbättringsförslaget.
Kalle Karlsson, kalle.karlsson@regionx.se

7. Övrig information som kan underlätta förståelse för förbättringsförslaget.
Förutom en tidsbesparing vore det även en ergonomisk förbättring att man slipper göra så många klick.