Uppdaterad 22 november 2021

Uppdateringar

Här listar vi de förändringar som vi gjort i systemet, både rättningar och ny funktionalitet.

Allt på vår resa för att göra SmiNet så bra som det kan bli.

23:e november, 2021

Vård/ Labb

 • Inget nytt

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Rättning
  Daganteckning: Korrespondentväljaren dubblerade ibland sina resultet. Detta är nu förhoppningsvis åtgärdat
 • Rättning
  Paragrafärende: Vid flyttat ärende så kunde inte mottagande smittskydd öppna daganteckningarna. Detta är rättat
 • Rättning
  Paragrafärende: Flyttades ett ärende mer än 2 gånger till nya smittskydd så försvann alla daganteckningar från ärendet. Detta är fixat
 • Rättning
  Daganteckning: Det fanns ett problem där man inte kunde bifoga större filer samt ha filändelser med store bokstäver. Detta är nu åtgärdat

9:e november, 2021

Vård/ Labb

 • Inget nytt

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Rättning
  Excelexport: Datum, ålder, årtal och heltal använder nu de korrekta datatyperna
 • Rättning
  SITHS-kort: Vissa användare fick ibland problem när de skulle logga in. Detta har nu blivit åtgärdat
 • Rättning
  Daganteckning: Loggen för en lös daganteckning visar nu när den kopplats til lett fall eller ärende
 • Rättning
  Daganteckning: Daganteckningar från ett flyttat ärende gav systemfel när det nya smittskyddet skulle öppna dessa.
  Detta har nu blivit åtgärdat
 • Rättning
  Daganteckning: Etiketterna för
  - Patient: Namn
  - Patient: Gatuadress
  - Patient: Postnummer
  - Patient: Ort
  tas nu från korrekt fält i en daganteckning skapad på ett paragrafärende

29:e oktober, 2021

Vård/ Labb

 • Inget nytt

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Ny funktionalitet
  Daganteckning: Det går nu att skapa daganteckningar separat utan att de måste vara kopplade mot exempelvis fall. Det går självklart utmärkt att koppla anteckningen vid ett senare tillfälle
 • Rättning
  Daganteckning: Hade man en öppen daganteckning och sen började skapa en ny så gick det inte att lägga till korrespondent. Detta har nu blivit åtgärdat
 • Ny funktionalitet
  Globalt sök: Det globala söket har optimerats vilket förhoppningsvis ska göra att systemet känns mycket snabbare än tidigare

15:e oktober, 2021

Vård/ Labb

 • Inget nytt

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Rättning
  Daganteckning: Etiketter för Korrespondent hämtades tidigare inte för vårdenheter när man försökte ersätta. Detta har nu blivit åtgärdat
 • Rättning
  Daganteckning: Vid vissa tillfällen när man förhandsgranskar så visades inte etiketterna som ersatta även fast de var det. Detta har nu blivit åtgärdat

12:e oktober, 2021

Vård/ Labb

 • Rättning
  Klinisk anmälan: Vid skapande av ny anmälan så fick man ibland meddelande om att ett fält vid namn Ansvarigt smittskydd inte fick vara tomt även fast det fältet inte visas på den här vyn. Detta ska nu vara åtgärdat

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Ny funktionalitet
  Chrome och Edge: 5 nya snabbkomandon har lagts till
  - Ta emot anmälan = CTRL + ALT + T
  - Skapa ny daganteckning (fall, paragraf, utredning) = CTRL + ALT + N
  - Redigera/Spara (fall, paragraf, utredning) = CTRL + ALT + S
  - Skapa nytt fall (matchningslistan) = CTRL + ALT + K
  - För in valda uppgifter (difflistan) CTRL + ALT + F
 • Rättning:
  Daganteckning: Skapade man flera daganteckningar på raken så följde vissa värden med över till nästkommande anteckning. Detta är nu åtgärdat

5:e oktober, 2021

Vård/ Labb

 • Ny funktionalitet
  Anmälan: Övrig sjukdom/Övrigt smittämne har nu fältet Annan diagnos där man själv kan skriva in diagnosnamn

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Ny funktionalitet
  Anmälningar: Det är nu möjligt att ta emot flera på samma gång, även om det finns differenser genom att bortse eller inte bortse från dessa
 • Rättning
  Anmälningar: Räknaren för ej mottagna anmälningar ska nu uppdatera och visa rätt antal

28:e september, 2021

Vård/ Labb

 • Diverse stabiliserande åtgärder

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Rättning
  Daganteckning: Slutsignering och spara som utkast gav ibland systemfel. Detta är nu åtgärdat
 • Rättning
  Daganteckning: Det gick att spara utan att sätta en korrespondent. Detta är inte längre möjligt
 • Rättning
  Daganteckning: Ersättning av etiketter gav ibland systemfel eller ersattes inte. Detta är åtgärdat
 • Ny funktionalitet
  Dokument: Vid öppet dokument är alla sektioner öppna per default (Fall, Paragrafärenden samt Utredningar)

21:a september, 2021

Vård/ Labb

 • Rättning
  Covidformulär: Positivt antigentest fanns inte som alternativ
 • Diverse stabiliserande åtgärder
 • Diverse prestandaökande åtgärder

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna 

 • Ny funktionalitet
  Paragrafärende & Utredningar: Vid avslut av ett tidigare avslutat ärende får man nu valet om man vill uppdatera avslutningsdatumet eller inte
 • De sista daganteckningarna från SmiNet 2 har nu förts över till SmiNet 3
 • Daganteckning: Bevakningsdatum från SmiNet 2 som är äldre än 2021-08-27 har tagits bort i samband med migreringen till SmiNet 3
 • Fohm utbrott: Ändratdatum från SmiNet 2 ofta tomt. Dessa datum har i SmiNet 3 istället ändrats till Skapatdatum
 • Rättning
  Daganteckning: Ibland fick man systemfel när man förhandsgranskade ett dokument som PDF. Detta är åtgärdat

14: september, 2021

Vård/ Labb

 • Rättning
  Laboratorieanmälan: Provanalys saknades
 • Alla utbrottsdiagnoser från SmiNet 2 kom inte över till SmiNet 3

Folkhälsomyndigheten/ Smittskyddsenheterna

 • Rättning
  Daganteckning: SMI-anteckning saknades efter migreringen
 • Utredningsärenden för Fohm fick ett gult sidhuvud de inte borde haft
 • Rättning
  Fall: Öppnar man en anmälan från ett makulerat fall så fick man systemfel. Detta är åtgärdat
 • Diverse saker som inte kommit över i migreringen från  SmiNet 2 till SmiNet 3
 • Diverse stabiliserande åtgärder och bakom kulisserna-utveckling