Frågor och svar om mässling i barnvaccinationsprogrammet

Här har vi samlat frågor och svar om mässling i barnvaccinationsprogrammet.

Frågor och svar

Lyssna

Den första vaccinationen erbjuds när barnet är 18 månader, vid besök på barnavårdscentralen. Den andra vaccinationen erbjuds när barnet går i första eller andra klass i grundskolan. För att ha ett gott skydd som räcker långt fram i livet behövs två vaccinationer.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är en bra tidpunkt för att vaccinationen ska ge ett så gott skydd för barnet som möjligt. Under den första tiden i livet har barnet ett skydd av de antikroppar mot mässling, påssjuka och röda hund som de flesta mödrar har i sitt blod. Antikropparna förs över till barnet via moderkakan och ger ett visst skydd mot infektion under de första månaderna. Om vaccinet ges för tidigt slås de försvagade viruspartiklarna i vaccinet ut av antikropparna och vaccinet får sämre effekt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Antikroppar i bröstmjölken påverkar inte effekten av MPR-vaccinet.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga och kan skjutas upp. En senarelagd vaccination innebär att barnet är mottagligt för smitta under en längre del av sitt liv. Riken att bli smittad utomlands är generellt är högre än i Sverige. Se över ditt eget och barnets skydd inför en eventuell utlandsresa.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. För att ha ett gott skydd som räcker långt fram i livet behövs två vaccinationer. Därför rekommenderas alla att ta två doser.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Den som inte vaccineras riskerar att själv få mässling och att sprida sjukdomen vidare till andra. Risken för att smittas är särskilt hög vid utlandsresor.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Utomlands är risken att smittas av mässling större än i Sverige. Ska du resa med ett litet barn till ett land där mässling sprids rekommenderas vaccination från nio månaders ålder. Ska du resa till ett område med pågående utbrott kan läkare ordinera vaccin redan från sex månaders ålder.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om ditt barn vaccineras före 12 månaders ålder kan vaccinationen ge lite sämre effekt. Därför räknas den vaccinationen inte inom vaccinationsprogrammet för barn. Ditt barn kommer att erbjudas den ordinarie vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder. Den vaccinationen ger ditt barn ett gott skydd som räcker länge.

Uppdaterad
Dela länk till frågan