Frågor och svar om vaccination mot mässling

Här har vi samlat frågor och svar om vaccination mot mässling.

Frågor och svar

Lyssna

Om du har blivit vaccinerad framgår det av det vaccinationskort du fått som barn. Har du inte tillgång till ditt vaccinationskort kan du få informationen från den vårdgivare du tillhörde. Du kan också ta reda på om vaccination mot mässling erbjöds när du var liten, genom att titta i tabellen på sidan Tema: Mässling.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan vända dig till 1177 Vårdguiden, din vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få mer information om vart du kan gå.

1177 Vårdguiden

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Det är inte skadligt att ta en extra dos om du är osäker på om du är vaccinerad eller inte.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet är så kallat kombinationsvaccin, som ger skydd mot alla tre sjukdomarna. Inom hälso- och sjukvården förkortas det ofta MPR-vaccin.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, idag finns inte den möjligheten. Vaccinet är så kallat kombinationsvaccin, som ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Inom hälso- och sjukvården förkortas det ofta som MPR-vaccin.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar av mässlings-, påssjuke- och röda hundvirus. Det innehåller också hjälpämnen som aminosyror och sockerföreningar. Spårämnen av antibiotika kan förekomma.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinet innehåller försvagade viruspartiklar, som ger en symtomlös eller mycket lindrig infektion. Kroppens immunförsvar reagerar och producerar antikroppar som neutraliserar viruspartiklarna. Samtidigt lär sig immunförsvaret att känna igen dessa typer av virus och ett immunologiskt minne utvecklas, så att kroppen kan reagera snabbt om den stöter på samma virus igen. Mängden virus i en dos av vaccinet har noga testats för att ge så lite symtom som möjligt i samband med vaccinationen men ett så gott långsiktigt skydd som möjligt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. En person som vaccinerats med MPR-vaccin kan inte smitta en annan person.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Två doser ger ett gott skydd som varar långt fram i livet. Av dem som vaccinerat sig med två doser och utsätts för mässlingssmitta, är 97-99 procent immuna. En dos ger också ett skydd, till 93-95 procent.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Det finns en liten risk att bli sjuk även om man är vaccinerad. Risken att insjukna är mycket liten efter två doser. 97-99 procent av alla som fått två doser är skyddade.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinet mot mässling är mycket säkert. Säkerhetskraven på vacciner är mycket höga eftersom de är läkemedel som ges till friska personer. Vaccin testas noggrant i kliniska studier innan det börjar användas. Därefter följs de upp över tid, för att se att inga oväntade och allvarliga biverkningar dyker upp. Vaccin mot mässling har använts i Sverige sedan 1960-talet och har sedan dess getts till många miljoner människor. Kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund utvecklades under 1970-talet och ingår sedan 1982 i det svenska vaccinationsprogrammet. Vaccinets säkerhet har därför följts upp under lång tid, och är väldokumenterad.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund kan ge rodnad och smärta på injektionsstället samt feber. Ett blekt utslag 7-12 dagar efter vaccination förekommer hos 5-10 procent. Enstaka personer kan få övergående lindrig ledvärk eller en kortvarig förstoring av lymfkörtlar.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar efter vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR-vaccination. Av dem som får feber kan enstaka barn drabbas av en feberkramp i samband med snabb temperaturstegring. I mycket sällsynta fall kan barn drabbas av tillfällig trombocytopeni (lågt antal blodplättar) efter
MPR-vaccination. Allvarliga allergiska biverkningar i form av astma och nässelutslag är mycket sällsynta. Allergisk chock har förekommit, och rör sig om färre än en person av en miljon vaccinerade.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR-vaccin, innehåller levande men försvagade virusstammar som kan ge en försvagad form av sjukdomen. Besvären brukar vara lindriga, går över på några dagar och är mycket mildare än en mässlingsinfektion. En vaccinerad person kan inte smitta andra.

Uppdaterad
Dela länk till frågan