Uppdaterad 21 april 2018

När erbjuds vaccinationer?

Vaccinationerna erbjuds när de gör mest nytta för barnet. För att det ska vara enkelt för familjen ges vaccin vid de vanliga rutinbesöken vid BVC och i skolan under läsåret. Föräldrar ska alltid få information innan vaccinationen för att kunna fatta sitt beslut.

Barnets ålder då vaccinationerna erbjuds

 • Första året

  Under barnets första levnadsår erbjuds vaccination mot sex sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion samt pneumokockinfektion. Den första dosen ges när barnet är tre månader och den andra dosen vid fem månader. Dessa två doser ger tillsammans ett grundskydd.

  Vid tolv månaders ålder får barnet en förnyelsedos som gör att skyddseffekten förstärks och håller i sig länge. Ytterligare förnyelsedoser kommer längre fram i tiden. Det finns kombinationsvacciner som innehåller vaccin mot fem av de sex sjukdomarna. Vaccin mot pneumokocker måste ges separat, vilket innebär att barnet får två stick vid varje tillfälle.

 • Andra året

  När barnet har blivit 18 månader rekommenderas vaccination mot tre sjukdomar: mässling, påssjuka och röda hund. En förnyelsedos ges längre fram när barnet går i skolan. Även för dessa sjukdomar finns kombinationsvacciner som gör att det bara behövs ett stick.

 • Förskole- och skolåldern

  Under den tid då barnet är mellan fem och 16 år innehåller programmet två förnyelsedoser mot difteri, stelkramp och kikhosta, en förnyelsedos mot polio samt en förnyelsedos mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla tjejer erbjuds vaccination mot HPV (humant papillomvirus) när de är mellan 10 och 12 år.

 • Lokala erbjudanden

  Vissa landsting har valt att erbjuda ytterligare vaccinationer, exempelvis mot hepatit B och rotavirusinfektion, än de som erbjuds inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Fråga på barnavårdscentralen och hos 1177 Vårdguiden om du undrar vad som gäller där du bor.